CHẲNG ĐƯỢC KHÔNG NÓI

Thiền sư Đạo Phu quê ở Vĩnh Gia - Ôn Châu, có lần tham bái thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn, vừa gặp mặt, thiền sư Tuyết Phong hỏi :
- Ông người ở đâu ?
Đạo Phu đáp :
- Ôn Châu.
- Vậy là ông và thiền sư Nhất Túc Giác (Huyền Giác) cùng quê.

Đạo Phu không biết mình và Huyền Giác là người đồng quê Vĩnh Gia - Ôn Châu, cho nên hỏi lại :
- Nhất Túc Giác là người ở đâu ?
Thiền sư Tuyết Phong biết Đạo Phu quê mùa dốt nát, bèn trách :
- Tốt ! Tốt ! Lẽ ra phải đánh ông một gậy nhưng hôm nay tạm tha lỗi ông.
Có một hôm, thiền sư Tuyết Phong tập họp đại chúng khai đường thuyết pháp : “Chân lý tuyệt đối trùm khắp một cách rõ ràng”. Thiền sư Tuyết Phong chỉ nói một câu này rồi im lặng, đại chúng cả núi đều không hiểu ý ngài.
Đạo Phu từ trong đại chúng bước ra hỏi :
- Thế nào là chân lý tuyệt đối trùm khắp một cách rõ ràng ?
Tuyết Phong quở :
- Ông nói cái gì ?
Đạo Phu kính cẩn đứng nghiêm trang.
Thiền sư Tuyết Phong thấy đại chúng im lặng, nói lại : “Việc trong tông thừa từ trước là chân lý tuyệt đối trùm khắp một cách rõ ràng”.
Đạo Phu nghe xong, tức khắc quỳ xuống chấp tay nói :
- Đạo Phu từ lúc đến núi này trải qua mấy năm mà chưa nghe thiền sư từ bi chỉ dạy như thế.
- Trước giờ không có nói như thế, mà nay lại nói, đối với ông có chướng ngại chăng ?
- Chẳng dám, thiền sư bất đắc dĩ mới nói.
- Không, đó là ông khiến ta phải nói.
Từ đây thầy trò khế nhập, dưới tòa của thiền sư Tuyết Phong lại có một thiền nhân.

(Bài này không có lời bình)
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]