Phẩm Ðạo: 11- Người Mẹ Mất Con Và Những Hạt Cải

Người tâm ý đắm say...
 
 Câu chuyện xảy ra khi đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến ngài Kisà Gotami.
 
 Câu chuyện của Tỳ-kheo-ni Kisà Gotami, như đã kể ở Pháp Cú 114, phẩm Ngàn. Khi ấy, đức Phật hỏi:
 
 - Này Kisà Gotami, có tìm thấy hột cải trắng?

 

- Thưa, con không tìm thấy, trong làng người chết còn nhiều hơn người sống.

- Không phải chỉ có ngươi bị mất con. Ðó là luật chung cho mọi sinh vật. Thần chết như một dòng nước lũ dữ, cuốn phăng, giật đi và ném mọi loài vào biển hoại diệt, trong khi chúng sống chưa thỏa thích.

Ngài nói kệ:

            (287) Người tâm ý đắm say,
                    Con cái và súc vật,
                    Tử thần bắt người ấy,
                    Như lụt trôi làng ngủ.


Nghe xong bà chứng quả Dự-lưu, hội chúng cũng được lợi.

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]