Đường Đại Mai

 

 Đường Đại Mai uốn cong,

Cấp rải đều rồng cuộn.

Đại xòe lá che râm,

Mai đón đông cười mĩm.

Chân Không, 07.1985

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]