Đổ sàn mái Chánh điện TVTL Chánh Giác ngày 22/12/2012

Hình ảnh đổ sàn mái Chánh điện TVTL Chánh Giác ngày 22/12/2012

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]