Hồ Sơ Đại Giới Đàn Thiện Hoa

 ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HOA 2022 (Nhâm Dần)

new HỒ SƠ THỌ GIỚInew

 

Số TT

Tên

Kích thước

  Download

01

 ĐƠN XIN THỌ GIỚI ĐÀN 2022

28 KB

 

02

 SƠ YẾU LÝ LỊCH THỌ GIỚI

60.5 KB

 

03

 KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TY-KHEO

36 KB

 

04

 KHẢO HẠCH GIỚI TỬ TY-KHEO NI

36 KB  

05

 KHẢO HẠCH GIỚI TỬ THỨC XOA

36 KB

 

06

 KHẢO HẠCH GIỚI TỬ SA DI SA DI NI

3.39 MB

 

07

 ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI BỒ TÁT

28 KB

 

 

Các tin khác

[ Quay lại ]