Hồ Sơ Đại Giới Đàn Diệu Tâm

 ĐẠI GIỚI ĐÀN DIỆU TÂM 2019 (Kỷ Hợi)

new HỒ SƠ THỌ GIỚInew

 

Số TT

Tên

Kích thước

  Download

01

 BÌA GIỚI ĐẠI GIỚI ĐÀN 2019

135 KB

 

02

 ĐƠN XIN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA THỌ GIỚI

277 KB

 

03

 ĐƠN XIN THỌ GIỚI ĐÀN 2019

364 KB

 

04

 SƠ YẾU LÝ LỊCH THỌ GIỚI

292 KB

 

 

Các tin khác

[ Quay lại ]