Chúc tết Hòa Thượng Ân Sư

 Quí Tăng Ni và Phật tử các Thiền Viện về chúc tết Hòa Thượng Ân Sư vào ngày mùng 2 tết năm Mậu Tý,  tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt

 

 

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

05:12

00.78 MB

File  02

06:35

00.99 MB

File  0305:2700:82 MB
File  0405:2900:83 MB
File  0507:2101:10 MB
File  0610:4401:61 MB
File  0714:1902:14 MB

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]