Kinh Pháp Bảo Đàn-11

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 09/04/2017 ( Ngày 13 tháng 03 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:07:02

15:30 MB

 

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]