Kinh Pháp Bảo Đàn-13

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 11/06/2017 ( Ngày 17 tháng 05 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:01:10

14:00 MB

 

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]