KINH PHÁP BẢO ĐÀN-18

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 31/12/2017 ( Ngày 14 tháng 11 - Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:08:46

15:70 MB

 

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]