KINH PHÁP BẢO ĐÀN - 21

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 03/06/2018 ( Ngày 20 tháng 4 - Mậu Tuất ) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:06:26

15:20 MB

 

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]