T.T Thích Thông Phương http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3 Thu, 18 Jan 2018 01:38:46 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn TẤT CẢ THẾ GIAN KHÔNG CÓ GÌ BỀN CHẮC http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4535-thegianvothuong2 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4535-thegianvothuong2

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 24/12/2017 ( Ngày 07 tháng 11- Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:06:55

15:30 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/thegiankhongbenchac/TAT CA THE GIAN KHONG CO GI BEN CHAC{/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 26 Dec 2017 18:11:36 +0000
ĐỪNG BÁM CHẤP VÀO CÁI GÌ CẢ http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4532-dung-bamchap http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4532-dung-bamchap

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 17/12/2017 ( Ngày 30 tháng 10- Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc YÊN TỬ   -  Quảng Ninh
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

46:28

10:60 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/giosoto/DUNG BAM CHAP VAO CAI GI CA{/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 21 Dec 2017 06:35:38 +0000
Kinh Pháp Bảo Đàn-17 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4525-kinhphapbaodan17 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4525-kinhphapbaodan17

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 03/12/2017 ( Ngày 16 tháng 10 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:56:45

12:90 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/017-Kinh Phap Bao Dan(03.12.2017){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 04 Dec 2017 17:35:58 +0000
KINH PHÁP BẢO ĐÀN-16 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4519-kinhphapbaodan16 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4519-kinhphapbaodan16

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 22/10/2017 ( Ngày 03 tháng 09 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:58:10

13:30 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/016-Kinh Phap Bao Dan(22.10.2017)){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 22 Nov 2017 19:22:30 +0000
KINH PHÁP BẢO ĐÀN-15 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4518-kinhphapbaodan15 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4518-kinhphapbaodan15

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 24/09/2017 ( Ngày 05 tháng 08 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:07:19

15:40 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/015-Kinh Phap Bao Dan(24.09.2017){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 22 Nov 2017 19:20:05 +0000
CHO ĐI http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4517-chodi http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4517-chodi

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 19/11/2017 ( Ngày 2 tháng 10- Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

58:22

13:30 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/chodi/CHO DI(19.11.2017){/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 20 Nov 2017 19:15:21 +0000
ĐỪNG TỰ GÂY MÊ CHO MÌNH http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4505-tugayme http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4505-tugayme

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 15/10/2017 ( Ngày 25 tháng 8- Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

58:03

13:20 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/tugayme/DUNG TU GAY ME CHO MINH(15.10.2017){/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 17 Oct 2017 17:37:05 +0000
SỐNG TRỜ VỀ http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4480-songtrove http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4480-songtrove

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 17/09/2017 ( Ngày 27 tháng 7  -Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

58:39

13:40 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/songtrove/SONG TRO VE{/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 18 Sep 2017 18:32:14 +0000
Kinh Pháp Bảo Đàn -14 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4466-kinhphapbaodan14 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4466-kinhphapbaodan14

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 28/08/2017 ( Ngày 06 tháng 07 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:55:47

12:70 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/014-Kinh Phap Bao Dan(27.08.2017){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 28 Aug 2017 12:48:33 +0000
Đừng Vì Cái Ta Mà Trở Thành Ngăn Cách Nhau http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4457-caitangancach http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4457-caitangancach

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 13/08/2017 ( Ngày 22 tháng 6 nhuần -Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

49:34

11:30 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/caitangancach/DUNG VI CAI TA NAY MA TRO THANH NGAN CACH VOI NHAU{/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 14 Aug 2017 05:38:45 +0000
SÁCH TẤN TU HỌC TẠI TRƯỜNG HẠ CHÙA LIÊN TRỊ-VŨNG TÀU http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4455-sachtan http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4455-sachtan

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 10/08/2017 ( Ngày 19 tháng 6 nhuần -Đinh Dậu) tại 

Trường Hạ Chùa Liên Trì - TP Vũng Tàu  

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:13:54

16:90 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/sachtantuhoctruonghavungtau/SACH TAN CHU TANG NI TRUONG HA CHUA LIEN TRI-VUNG TAU{/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Fri, 11 Aug 2017 11:02:43 +0000
Kinh Pháp Bảo Đàn-12 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4437-kinhphapbaodan12 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4437-kinhphapbaodan12

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 14/05/2017 ( Ngày 19 tháng 04 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:01:00

13:90 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/012-Kinh Phap Bao Dan(14.05.2017){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 28 Jun 2017 10:35:50 +0000
YẾU CHỈ TÂM KINH BÁT NHÃ http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4432-yeuchitamkinh http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4432-yeuchitamkinh

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 18/06/2017 ( Ngày 24 tháng 5 -Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:05:18

14:90 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/batnhatamkinh/YEU CHI TAM KINH BAT NHA(18.06.2017){/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 19 Jun 2017 15:58:19 +0000
Kinh Pháp Bảo Đàn-13 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4430-kinhphapbaodan13 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4430-kinhphapbaodan13

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 11/06/2017 ( Ngày 17 tháng 05 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:01:10

14:00 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/013-Kinh Phap Bao Dan(11.06.2017){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Fri, 16 Jun 2017 18:27:30 +0000
BÁT NHÃ TÂM KINH 02 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4418-batnhatamkinh02 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4418-batnhatamkinh02

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 22/05/2017 ( Ngày 26 tháng 4 -Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:13:21

16:70 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/batnhatamkinh/BAT NHA TAM KINH(21.05.2017){/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 22 May 2017 08:32:56 +0000
BÁT NHÃ TÂM KINH 01 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4401-batnhatamkinh http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4401-batnhatamkinh

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 16/04/2017 ( Ngày 20 tháng 3 -Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:19:38

18:20 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/batnhatamkinh/BAT NHA TAM KINH(16.04.2017){/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 17 Apr 2017 14:20:36 +0000
Kinh Pháp Bảo Đàn-11 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4395-kinhphapbaodan11 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4395-kinhphapbaodan11

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 09/04/2017 ( Ngày 13 tháng 03 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:07:02

15:30 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/011-Kinh Phap Bao Dan(09.04.2017){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 10 Apr 2017 07:01:45 +0000
PHÁP Ở NƠI NGƯỜI http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4386-phaponoinguoi http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4386-phaponoinguoi

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 19/03/2017 ( Ngày 21 tháng 2 -Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

0:55:17

12:60 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/phaponoinguoi/PHAP O NOI NGUOI(19.03.2016){/mp3}

 

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 21 Mar 2017 14:35:26 +0000
Kinh Pháp Bảo Đàn-10 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4384-kinhphapbaodan10 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4384-kinhphapbaodan10

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 11/12/2016 ( Ngày 15 tháng 02 -Ất Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:03:54

14:60 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/010-Kinh Phap Bao Dan(12.03.2017){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 15 Mar 2017 18:14:43 +0000
NGOÀI TÂM KHÔNG MỘT PHÁP THẬT http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4362-tatnien2017 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4362-tatnien2017

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 30 tháng Chạp Bính Thân (28/02/2017)  tại 

  Thiền viện Trúc Lâm Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:24:54

12:20 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/tatnien/TAT NIEN (Binh Than){/mp3}

 

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Sat, 28 Jan 2017 05:07:26 +0000
THẬT TỰ ĐÁNG THƯƠNG CHO CHÍNH MÌNH http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4360-tudangthuong http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4360-tudangthuong

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 19 tháng Chạp Bính Thân (16/01/2017)  tại 

Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

48:27

11:00 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/tudangthuong/tudangthuongchominh{/mp3}

 

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 19 Jan 2017 16:44:28 +0000