T.T Thích Thông Phương http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3 Thu, 19 Jul 2018 20:15:33 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn BỐN SỰ THẬT CAO QUÍ CẦN PHẢI HỌC http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4613-bonsuthatcaoqui http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4613-bonsuthatcaoqui

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 15/06/2018 ( Ngày 03 tháng 06-Mậu Tuất ) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

57:59

13:20 MB

 

{mp3}TTTTP/2018/bondieucaoqui/BON DIEU CAO QUY CAN PHAI HOC(15.07.2018){/mp3}

 

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 16 Jul 2018 18:55:07 +0000
KINH PHÁP BẢO ĐÀN-22 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4611-kinhphapbaodan22 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4611-kinhphapbaodan22

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 11/07/2018 ( Ngày 25 tháng 5 - Mậu Tuất ) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:02:55

14:40 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/022-Kinh Phap Bao Dan(08.07.2018){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 11 Jul 2018 18:06:09 +0000
Ý NGHĨA TUY DUYÊN http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4605-tuyduyen http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4605-tuyduyen

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 17/06/2018 ( Ngày 04 tháng 05-Mậu Tuất ) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

56:43

12:90 MB

 

{mp3}TTTTP/2018/tuyduyen/Y NGHIA TUY DUYEN(17.06.2018){/mp3}

 

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 20 Jun 2018 18:18:14 +0000
KINH PHÁP BẢO ĐÀN - 21 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4601-kinhphapbapdan21 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4601-kinhphapbapdan21

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 03/06/2018 ( Ngày 20 tháng 4 - Mậu Tuất ) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:06:26

15:20 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/021-Kinh Phap Bao Dan(03.06.2018){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 06 Jun 2018 17:00:45 +0000
QUAY LẠI CHÍNH MÌNH http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4595-quaylaichinhminh http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4595-quaylaichinhminh

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 20/05/2018 ( Ngày 06 tháng 04-Mậu Tuất ) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

58:34

13:40 MB

 

{mp3}TTTTP/2018/quaylaichinhminh/QUAY LAI CHINH MINH(20.05.2018){/mp3}

 

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 22 May 2018 13:00:47 +0000
KINH PHÁP BẢO ĐÀN-20 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4588-kinhphapbaodan20 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4588-kinhphapbaodan20

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 29/04/2018 ( Ngày 14 tháng 2 - Giáp Tuấn ) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:57:58

13:20 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/020-Kinh Phap Bao Dan(29.04.2018){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 02 May 2018 16:57:40 +0000
TÂM CHƠN TÂM VỌNG http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4585-tamchontamvong http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4585-tamchontamvong

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 22/04/2018 ( Ngày 07 tháng 03-Mậu Tuất ) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:01:07

13:90 MB

 

{mp3}TTTTP/2018/tamchontamvong/TAM CHON TAM VONG(22.04.2018){/mp3}

 

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 25 Apr 2018 07:22:12 +0000
KINH PHÁP BẢO ĐÀN-19 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4577-kinhphapbaodan19 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4577-kinhphapbaodan19

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 01/04/2018 ( Ngày 16 tháng 2 - GiápTuấn ) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:03:49

14:60 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/019-Kinh Phap Bao Dan(01.04.2018){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 03 Apr 2018 16:47:01 +0000
KINH PHÁP BẢO ĐÀN-18 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4576-kinhphapbaodan18 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4576-kinhphapbaodan18

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 31/12/2017 ( Ngày 14 tháng 11 - Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:08:46

15:70 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/018-Kinh Phap Bao Dan(31.12.2017){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 03 Apr 2018 16:42:36 +0000
Thế gian không có niềm vui trọn vẹn http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4570-niemvuikhongtronven http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4570-niemvuikhongtronven

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 18/03/2018 ( Ngày 02 tháng 02-Mậu Tuất ) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:53:22

12:20 MB

 

{mp3}TTTTP/2018/niemvuikhongtronven/THE GIAN KHONG CO NIEM VUI TRON VEN{/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 19 Mar 2018 07:52:52 +0000
PHỔ TRÀ TẠT TVTL PHỤNG HOÀNG ĐÀ LẠT -2018 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4552-tatnien2018 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4552-tatnien2018

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 15/02/2018 ( Ngày 30 tháng chạp - Đinh Dậu)  tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:09:17

15:80 MB

 

{mp3}TTTTP/2018/tatnien/Dem Tat Nien (2018){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Fri, 16 Feb 2018 06:11:17 +0000
TA LÀ TRÊN HẾT http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4547-tatrenhet http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4547-tatrenhet

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 04/02/2018 (Ngày 19 tháng 12- Đinh Dậu) tại 

Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu 
  

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:38:23

08:78 MB

  

{mp3}TTTTP/2018/caita/TA LA TREN HET{/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 05 Feb 2018 18:29:00 +0000
TẤT CẢ THẾ GIAN KHÔNG CÓ GÌ BỀN CHẮC http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4535-thegianvothuong2 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4535-thegianvothuong2

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 24/12/2017 ( Ngày 07 tháng 11- Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:06:55

15:30 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/thegiankhongbenchac/TAT CA THE GIAN KHONG CO GI BEN CHAC{/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 26 Dec 2017 18:11:36 +0000
ĐỪNG BÁM CHẤP VÀO CÁI GÌ CẢ http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4532-dung-bamchap http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4532-dung-bamchap

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 17/12/2017 ( Ngày 30 tháng 10- Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc YÊN TỬ   -  Quảng Ninh
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

46:28

10:60 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/giosoto/DUNG BAM CHAP VAO CAI GI CA{/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Thu, 21 Dec 2017 06:35:38 +0000
Kinh Pháp Bảo Đàn-17 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4525-kinhphapbaodan17 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4525-kinhphapbaodan17

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 03/12/2017 ( Ngày 16 tháng 10 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:56:45

12:90 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/017-Kinh Phap Bao Dan(03.12.2017){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 04 Dec 2017 17:35:58 +0000
KINH PHÁP BẢO ĐÀN-16 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4519-kinhphapbaodan16 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4519-kinhphapbaodan16

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 22/10/2017 ( Ngày 03 tháng 09 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:58:10

13:30 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/016-Kinh Phap Bao Dan(22.10.2017)){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 22 Nov 2017 19:22:30 +0000
KINH PHÁP BẢO ĐÀN-15 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4518-kinhphapbaodan15 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4518-kinhphapbaodan15

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 24/09/2017 ( Ngày 05 tháng 08 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:07:19

15:40 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/015-Kinh Phap Bao Dan(24.09.2017){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Wed, 22 Nov 2017 19:20:05 +0000
CHO ĐI http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4517-chodi http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4517-chodi

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 19/11/2017 ( Ngày 2 tháng 10- Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

58:22

13:30 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/chodi/CHO DI(19.11.2017){/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 20 Nov 2017 19:15:21 +0000
ĐỪNG TỰ GÂY MÊ CHO MÌNH http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4505-tugayme http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4505-tugayme

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 15/10/2017 ( Ngày 25 tháng 8- Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

58:03

13:20 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/tugayme/DUNG TU GAY ME CHO MINH(15.10.2017){/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Tue, 17 Oct 2017 17:37:05 +0000
SỐNG TRỜ VỀ http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4480-songtrove http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4480-songtrove

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 17/09/2017 ( Ngày 27 tháng 7  -Đinh Dậu) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

58:39

13:40 MB

 

{mp3}TTTTP/2017/songtrove/SONG TRO VE{/mp3}

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 18 Sep 2017 18:32:14 +0000
Kinh Pháp Bảo Đàn -14 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4466-kinhphapbaodan14 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/thaytruclammp3/4466-kinhphapbaodan14

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 28/08/2017 ( Ngày 06 tháng 07 -Đinh Dậu) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:55:47

12:70 MB

 

{mp3}TTTTP/2016/kinhphapbaodan/014-Kinh Phap Bao Dan(27.08.2017){/mp3}

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) TT Thích Thông Phương Mon, 28 Aug 2017 12:48:33 +0000