Video http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video Mon, 24 Sep 2018 19:56:18 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn Lễ đặt đá TVTL Chánh Giác http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/3187-datdatvtlchanhgiac http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/3187-datdatvtlchanhgiac

LỄ ĐẶT ĐÁ TVTL CHÁNH GIÁC

Tại : Thạnh Tân - Tân Phước - Tiền Giang

  Phần 1

{flv}ledatdattvtlchanhgiac/VTS_01_1{/flv}

 

  Phần 2

{flv}ledatdattvtlchanhgiac/VTS_01_2{/flv}

 

  Phần 3

{flv}ledatdattvtlchanhgiac/VTS_01_3{/flv}

 

  Phần 4

{flv}ledatdattvtlchanhgiac/VTS_01_4{/flv}

 

  Phần 5

{flv}ledatdattvtlchanhgiac/VTS_01_5{/flv}

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Video Wed, 18 Jul 2012 13:04:45 +0000
TRỜI MÂY http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/3040-troimay http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/3040-troimay

TRỜI MÂY

Giảng tại TVTL Phụng Hoàng Dalat

  

{flv}Troimay/Troimay{/flv}

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Video Tue, 21 Feb 2012 12:58:29 +0000
MÌNH LÀ CÁI GÌ ? http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2703-minhlacaigi-v15-2703 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2703-minhlacaigi-v15-2703

MÌNH LÀ CÁI GÌ ?

Giảng tại TVTL Phụng Hoàng Dalat

  

{flv}Minhlacaigi/Minhlacaigi{/flv}

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Video Tue, 05 Apr 2011 17:50:09 +0000
MỤC ĐÍCH TỌA THIỀN http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2702-mcdichtoathien http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2702-mcdichtoathien

MỤC ĐÍCH TỌA THIỀN


Gỉảng tại TVTL Phụng Hoàng Dalat

  

{flv}Mucdichtoathien/mucdichngoithien{/flv}

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Video Tue, 05 Apr 2011 17:46:44 +0000
Lễ Chúc Tết Hòa Thượng Tôn Sư - 2011 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2694-lechuctethttonsu2011 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2694-lechuctethttonsu2011

Lễ Chúc Tết HT Tôn Sư Tân Mão - 2011


Tại TVTL Phụng Hoàng Dalat

  

{flv}ChucTetHTTonSu2011/CHUC TET HT 2011{/flv}

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Video Tue, 29 Mar 2011 17:50:54 +0000
Lễ Khánh Tuế HT Tôn Sư - 2010 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2529-lekhanhtuehttonsu2010 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2529-lekhanhtuehttonsu2010

Lễ Khánh Tuế HT Tôn Sư - 2010

Tại TVTL Phụng Hoàng Dalat

  

{flv}LekhanhtueHTTonSu2010/LekhanhTueHTTonSu{/flv}

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Video Fri, 26 Nov 2010 18:00:10 +0000
Lễ Khai Pháp TV Thường Chiếu - 2010 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2528-lekhiaphaptc2010 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2528-lekhiaphaptc2010

Lễ Khai Pháp - 2010

Tại TV Thường Chiếu

  

{flv}Lekhaiphap2010/Khaiphap2010{/flv}

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Video Fri, 26 Nov 2010 17:56:36 +0000
CHÚC TẾT HT - TÔN SƯ 2010 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2361-chuctet2010 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2361-chuctet2010

CHÚC TẾT HT - TÔN SƯ 2010

Tại TVTL Phụng Hoàng Đalat

  

{flv}Chuc tet HT 2010/CHUCTET2010{/flv}

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Video Tue, 13 Jul 2010 08:22:07 +0000
NHỮNG LỜI KHAI THỊ CUỐI HẠ 2007 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2360-khai-thi-2007 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2360-khai-thi-2007

NHỮNG LỜI KHAI THỊ CUỐI HẠ 2007

Tại TVTL Phụng Hoàng Đalat

  Tuần thứ 1

{flv}khaithicuoiha2007/khaithi01{/flv}

  Tuần thứ 2

{flv}khaithicuoiha2007/khaithi02{/flv}

  Tuần thứ 3

{flv}khaithicuoiha2007/khaithi03{/flv}

  Tuần thứ 4

{flv}khaithicuoiha2007/khaithi04{/flv}

  Tuần thứ 5

{flv}khaithicuoiha2007/khaithi05{/flv}

  Tuần thứ 6

{flv}khaithicuoiha2007/khaithi06{/flv}

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Video Tue, 13 Jul 2010 08:17:01 +0000
Tất Cả Các Pháp Đều Là Phật Pháp http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2240-cacphapdeuphapphat http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/2240-cacphapdeuphapphat

TẤT CẢ CÁC PHÁP ĐỀU LÀ PHẬT PHÁP

 

{flv}TatcaphapdeulaPhatphap/tatcaphapdeulaPhatphap{/flv}

 

 


]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) Video Tue, 30 Mar 2010 17:35:31 +0000
Lễ Quy Y Tam Bảo http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/878-lequyytambao http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/878-lequyytambao


LỄ QUY Y TAM BẢO

Tại THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

   

 Quy Y Phật: Đệ tử nguyện trọn đời không quy y thiên, thần quỷ, vật
 Quy Y Pháp: Đệ tử nguyện trọn đời không quy y ngoại đạo, tà giáo
 Quy Y Tăng: Đệ tử nguyện trọn đời không quy y thầy tà, bạn dữ

{flv}Le Quy Y/LeQuyY{/flv}

Năm giới của phật tử tại gia

ĐỆ TỬ

 1- Không sát nhân, hại Vật
 2- Không gian tham trộm cắp
 3- Không tà dâm
 4- Không nói dối
 5- Không uống rượu

 - Nguyện bỏ các điều ác

 - Nguyện làm các việc lành

 - Giữ thân tâm thanh tịnh

 - Làm Phật tử chân chánh

]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Video Wed, 10 Sep 2008 12:21:47 +0000
Hình ảnh sinh hoạt http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/869-hinhanhsinhoat http://thuongchieu.net/index.php/phapam/video/869-hinhanhsinhoat

HÌNH ẢNH SINH HOẠT TẠI

THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

THÁNG 05- MẬU TÝ

 

{flv}Sinh Hoat TVTC/Sinh Hoat TVTC{/flv}

 

 


]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Video Sun, 07 Sep 2008 14:07:27 +0000