Pháp Âm - mp3 http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3 Fri, 24 Nov 2017 10:59:31 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn KINH VIÊN GIÁC - (cập nhật 20/08/2015) http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/4061-kinhviengiac http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/4061-kinhviengiac

hoathuongansu3

 

Hòa thượng Thích Thanh Từ - giảng

 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:10:45

12:10 MB

 

{mp3}htthichthanhtu/kinhluan/kinhviengiac/066 KINH VIEN GIAC{/mp3}

File 02

01:21:01

13:90 MB

 

{mp3}htthichthanhtu/kinhluan/kinhviengiac/067 KINH VIEN GIAC{/mp3}

File 03

01:11:41

12:30 MB

 

{mp3}htthichthanhtu/kinhluan/kinhviengiac/068 KINH VIEN GIAC{/mp3}

File 04

01:13:35

12:60 MB

 

{mp3}htthichthanhtu/kinhluan/kinhviengiac/069 KINH VIEN GIAC{/mp3}

File 05

01:08:48

11:80 MB

 

{mp3}htthichthanhtu/kinhluan/kinhviengiac/070 KINH VIEN GIAC{/mp3}

File 06

01:13:31

12:60 MB

 

{mp3}htthichthanhtu/kinhluan/kinhviengiac/071 KINH VIEN GIAC{/mp3}

File 07

01:10:48

12:10 MB

 

{mp3}htthichthanhtu/kinhluan/kinhviengiac/072 KINH VIEN GIAC{/mp3}

File 08

01:12:15

12:40 MB

 

{mp3}htthichthanhtu/kinhluan/kinhviengiac/073 KINH VIEN GIAC{/mp3}

File 09

01:14:28

12:70 MB

 

{mp3}htthichthanhtu/kinhluan/kinhviengiac/074 KINH VIEN GIAC{/mp3}

File 10

01:12:02

12:30 MB

 

{mp3}htthichthanhtu/kinhluan/kinhviengiac/075 KINH VIEN GIAC{/mp3}

(- do PT Đăng Chân cung cấp -)

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Thanh Từ Sun, 02 Aug 2015 07:35:13 +0000
VÀO CỔNG NHÀ THIỀN http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/3726-vaocongnhathien http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/3726-vaocongnhathien


 

Giảng tại - Thiền viện Trúc Lâm Đàlạt
 
 

 

 

 

 

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) HT Thích Thanh Từ Fri, 17 Jan 2014 13:05:55 +0000
HƯ THỰC KHÓ PHÂN http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/3057-huthuckhophan http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/3057-huthuckhophan


 

Giảng năm 2000
 

 tại: Thiền viện Trúc Lâm Đàlạt
 
 

 
 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Wed, 07 Mar 2012 18:42:52 +0000
LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2985-lephatthanhdao http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2985-lephatthanhdao


 

Giảng năm 1996
 

 tại: Thiền viện Thường Chiếu

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Tue, 27 Dec 2011 19:05:08 +0000
KHỔ VUI QUA MẮT NGƯỜI MÊ KẺ TỈNH http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2921-khovuinguoimeketinh http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2921-khovuinguoimeketinh


 

Giảng năm 2001
 

 

 tại: Thiền viện Trúc Lâm Đalat

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Thu, 27 Oct 2011 18:03:27 +0000
Lời nhắc nhở sách tấn của HT Ân Sư http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2860-loikhaithihtansu http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2860-loikhaithihtansu


 

LỜI NHẮC NHỠ SÁCH TẤN TU HÀNH CỦA HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

NGÀY 22/07/2011 (Nhằm ngày 22/072011)

 

 tại: Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Thu, 25 Aug 2011 09:30:42 +0000
TRỞ VỀ NGUỒN GỐC http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2829-trovenguongoc http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2829-trovenguongoc


 

Giảng năm 2001

 

 

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Tue, 26 Jul 2011 18:15:58 +0000
CỘI NGUỒN SANH TỬ VÀ GIẢI THOÁT http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2685-sanhtugiaithoat http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2685-sanhtugiaithoat


Giảng tại Mỹ - 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Tue, 22 Mar 2011 17:44:22 +0000
CHÚC TẾT HÒA THƯỢNG ÂN SƯ http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2626-chuctethoathuongansu http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2626-chuctethoathuongansu


Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đalat

- Ngày mùng 2 tết Tân Mão -

- 04/02/2011 -

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Sat, 05 Feb 2011 09:01:58 +0000
GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2580-giacngovagiaithoat http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2580-giacngovagiaithoat


Giảng tại Mỹ 2002

 

 

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Wed, 05 Jan 2011 17:56:27 +0000
PHẬT PHÁP RẤT CHÂN THẬT http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2546-phatphapchanthat http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2546-phatphapchanthat


Giảng tại Chùa HOA NGHIÊM - BỈ

 

 

 

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Thu, 09 Dec 2010 17:40:44 +0000
NÓI VỀ THIỀN http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2527-noivethien http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2527-noivethien


Giảng tại Đạo Tràng Chân Như - Mỹ 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Thu, 25 Nov 2010 19:10:11 +0000
PHƯỚC HUỆ SONG TU http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2517-phuochuesongtu http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2517-phuochuesongtu


Giảng tại  Chùa Việt Nam - Mỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Tue, 16 Nov 2010 17:50:49 +0000
MỘT BÀI PHÁP KỲ DIỆU http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2505-baiphapkydieu http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2505-baiphapkydieu


Giảng tại TV Thiền Viện Thường Chiếu
 

 

 

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Thu, 04 Nov 2010 17:17:56 +0000
TÁNH KHÔNG DUYÊN KHỞI http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2499-tanhkhongduyenkhoi http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2499-tanhkhongduyenkhoi


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 

 

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Sat, 30 Oct 2010 18:10:24 +0000
PHẢN QUANG TỰ KỶ http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2489-phanquangtuky http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2489-phanquangtuky


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 

 

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Tue, 19 Oct 2010 19:01:53 +0000
TU ĐỂ LÀM GÌ http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2471-tudelamgi http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2471-tudelamgi


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 07/08/2004

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Tue, 05 Oct 2010 19:05:04 +0000
VĂN TRỮ TỪ TỰ RĂN http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2449-vantrututurang http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2449-vantrututurang


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 07/08/2002

 

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Fri, 17 Sep 2010 18:01:24 +0000
RỘNG KHUYẾN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2427-rongkhuyenphatbodetam http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2427-rongkhuyenphatbodetam


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 23/07/2002

 

 

 

 


 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Wed, 01 Sep 2010 17:21:59 +0000
NÓI RỘNG SẮC THÂN http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2390-noirongsacthan http://thuongchieu.net/index.php/phapam/suongmp3/2390-noirongsacthan


Giảng tại TV Thiền Viện Trúc Lâm
 

 09/07/2002

 

 

 

 

]]>
chanhdao_tvtl@yahoo.com (chanhdao) HT Thích Thanh Từ Mon, 09 Aug 2010 17:28:38 +0000