Pháp thoại http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong Thu, 19 Jul 2018 20:09:26 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn Gá thân mộng http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4562-gathanmong http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4562-gathanmong

suong8Cuộc đời là ảo mộng, đã là ảo mộng thì còn gì quan trọng nữa để lôi cuốn chúng ta chìm trong mê muội. Điều thiết yếu chúng ta phải khắc tỉnh, mạnh dạn vượt qua ảo mộng. Có một sự tích liên quan đến việc gá thân mộng, tôi sẽ kể cho quý vị nghe để biết cái hay của người xưa.

Thiền sư “Đả Táo Đọa”, do đập bể ông táo mà thành danh. Ngài tu ở vùng núi Xuân Sơn bên Trung Hoa với một số đồ chúng.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Sat, 03 Mar 2018 19:10:39 +0000
NHỮNG CÁI VUI TRONG ĐẠO PHẬT http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4551-vuitrongdaophat http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4551-vuitrongdaophat

suong7Trong nhà Phật ngày mùng một là ngày vía đức Di-lặc. Đức Di-lặc hiện tại là một vị Bồ-tát, nhưng mà tương lai sẽ là Phật. Cho nên khi nãy chúng ta lễ Ngài là “Đương lai hạ sanh Di-lặc Tôn Phật”. Chúng tôi gọi Ngài là Phật, vì là một vị Phật sẽ đến, sẽ thành, còn gọi Ngài là Bồ-tát vì là vị Bồ-tát hiện tại. Phần nhiều ở chùa đến ngày này đều cử lễ vía Ngài. Đó là một thông lệ nhưng mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Người thế gian ai cũng quan trọng ngày đầu năm, cho đó là ngày chứa đựng đầy đủ ý nghĩa trong một năm. Vì vậy mọi hành động, ngôn ngữ ý niệm đều được dè dặt, dè dặt từ cử chỉ lời nói, việc làm, để giữ gìn một năm đầy tốt đẹp.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Thu, 15 Feb 2018 18:23:18 +0000
VÌ SAO TU THIỀN ĐỊNH http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4513-tuthiendinh http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4513-tuthiendinh

ToSuPhật dạy chúng ta tu thiền định cốt để buông xả các niệm tạp loạn, tâm lặng lẽ thanh tịnh. Theo kinh Nguyên thủy Phật dạy Bát chánh đạo, trong Bát chánh đạo từ Chánh kiến cho tới cuối cùng là Chánh định. Theo kinh Đại thừa Phật dạy Lục độ, thứ nhất là bố thí tới thứ năm là thiền định, thứ sáu là trí tuệ.Chúng ta tu thiền định là tu thế nào? Nhiều vị không hiểu nói người mới tu thiền phải quán hơi thở tức là sổ tức. Sổ tức là đếm số, hít vô cùng đếm một, thở ra sạch đếm hai, đếm tới mười bỏ, rồi đếm trở lại một. Cứ như vậy đếm hoài cả buổi có lợi ích gì đâu, mầu nhiệm gì đâu ?

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Tue, 07 Nov 2017 18:25:28 +0000
BẢN LAI DIỆN MỤC http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4483-banlaidienmuc http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4483-banlaidienmuc

suong6Tổ Huệ Năng khi được pháp ở Ngũ tổ Hoằng Nhẫn rồi, Ngài mang y bát về phương Nam. Khi đó đám người kỳ thị đuổi theo giật y bát lại. Trong nhóm đó có Thượng tọa Minh, trước khi tu làm tướng nên cỡi ngựa rất giỏi, rượt kịp. Tổ biết người ta đuổi theo giành y bát, nên Ngài để y bát trên bàn thạch, chui vô lùm cây trốn.

Thượng tọa Minh nhảy xuống ngựa, ôm y bát lên nhưng ôm không nổi. Chừng đó mới giật mình, thì ra đây là vật huyền bí, không phải vật thường. Bấy giờ, ông vừa sợ vừa hối lỗi. Tất cả niệm tranh giành ngang đó chấm dứt. Ông liền gọi: “Hành giả, hành giả! Tôi đến đây vì pháp, chớ không phải vì y bát.”

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Sun, 24 Sep 2017 17:53:47 +0000
Ý nghĩa “Duy ngã độc tôn” http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4414-duyngadocton http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4414-duyngadocton

phatdansanhNgày Lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất, nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, đa số ai cũng thuộc lòng như thế. Ngày trước khi tôi còn trẻ, có một vị Phật tử thắc mắc hỏi: “Bạch Thầy, thường bài kệ phải đủ bốn câu, sao bài kệ này có hai câu, còn hai câu nữa ở đâu?” Nghe hỏi vậy, tôi chỉ còn cách là xin hẹn về tìm lại, vì thật ra lúc đó tôi cũng chỉ thuộc có hai câu.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Thu, 11 May 2017 18:34:56 +0000
CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN PHẬT ĐẠO http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4399-duongdenphatdao http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4399-duongdenphatdao

suong3

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Nếu biết rõ thân này vô thường sinh diệt, tâm phân biệt hơn thua phải quấy cũng vô thường sinh diệt; chỉ có cái hằng tri hằng giác, không hình không tướng đó mới thật là mình, thì đâu còn chạy theo hay chấp giữ cái vô thường sanh diệt làm gì nữa. Ngay đây dừng lại tất cả vọng tưởng đảo điên, thân tâm an vui, tự tại. Đó chính là con đường đi đến Phật đạo.

Ra đồng cuốc đất, giở cuốc lên cuốc xuống, làm mệt đứng chống cuốc thở, ngó trời ngó mây chơi. Còn mình ngồi đó, một giờ hai giờ có dám nghỉ đâu. Lúc nào cũng phải dòm chừng, hết chú này tới chú khác trồi lên liên miên. Một hai giờ đồng hồ không nghỉ chút nào hết.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Sat, 15 Apr 2017 18:47:29 +0000
Nhìn rõ lẽ thật http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4364-nhinrolethat http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4364-nhinrolethat

truclamdalat

HT Thích Thanh Từ 

Thiền sư Đả Táo Đọa do đập bể ông Táo mà thành danh. Ngài tu ở vùng núi Xuân Sơn bên Trung Hoa với một số đồ chúng. Một hôm ngài dẫn chúng đi dạo núi, đến gần thung lũng thấy một miếu thờ, dân chúng làm thịt bò, trâu, heo, gà dâng cúng liên miên. Hỏi ra được biết vị thần Táo ở miếu này rất linh, cầu gì được nấy.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Mon, 30 Jan 2017 18:06:28 +0000
Lễ Phật thành Đạo http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4353-lephatthanhdao http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4353-lephatthanhdao

phatthanhdao2Hôm nay nhân ngày Phật thành đạo, tất cả Tăng Ni tụ hội về chánh điện lễ kỷ niệm Phật thành đạoChúng tôi nhận thấy người sau đặt nặng ngày Phật đản sanh hơn ngày Phật thành đạo. Ngày Phật đản sanh tất cả chùa chiền đều tổ chức huy hoàng, còn ngày Phật thành đạothì im lặng đơn sơ.

Lý đáng người tu chúng ta phải thấy ngày Phật thành đạo là ngày tối quan trọng. Vì nếu khôngthành đạo, đức Phật không thể giảng giải Phật phápgiáo hóa chúng sanh. Như vậy ngày thành đạo là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tu tập của Ngài, mà cũng là ngày có ý nghĩa đối với muôn loài. Đó là ngày đức Phật từ một con người thế gian trở thành xuất thế gian, từ con người mê thành con người giác. Vì vậy chúng tôi cho rằng ngày này hết sức trọng đại.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Sat, 07 Jan 2017 07:03:39 +0000
Tu tập để ra khỏi luân hồi sanh tử http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4277-turakhoisanhtu http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4277-turakhoisanhtu

suong5Người thế gian không hiểu nên thường oán trách cha mẹ không có phước nên sanh ra mình khổ, hoặc cha mẹ không có tài nên mình thua sút người ta, mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo, nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc ở bản thân chúng ta. Như vậy, thuyết luân hồi nói lên lẽ thực của kiếp người. Đức Phật đã thấy, đã nhớ rõ ràng nên nói ra cho chúng ta biết, chớ không phải do Ngài tự tưởng tượng, nhưng vì chúng sanh nhìn nông cạn quá nên không tin được.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Thu, 01 Sep 2016 17:53:51 +0000
Mở cánh cửa Không http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4160-mocuakhong http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4160-mocuakhong

suong4Tu thiền để dừng lặng tâm lăng xăng. Tâm lăng xăng lặng xuống thì tâm chân thật hiện đủ. Đó là giác. Giác bằng cách thực hiện ngay nơi mình, chứ không phải tìm kiếm ở đâu khác.

Muốn bước vào cửa thiền trước tiên phải thâm nhập lý Bát-nhã. Lý Bát-nhã còn được gọi là cửa Không. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tại sao chúng ta tu thiền phải đi từ cửa Không ? Vì nếu thấy thân này thật, đối với ngoại cảnh, từ con người cho tới muôn vật, chúng ta đều thấy thật hết thì tâm sẽ chạy theo nó.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Sat, 13 Feb 2016 05:50:05 +0000
Điều phục thân tâm http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4074-dieuphucthantam http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4074-dieuphucthantam

toathien3Theo thông lệ vào mùa an cư, tôi có ít lời sách tấn chư Tăng Ni và nhắc nhở Phật tử nỗ lực tu học. Người xuất gia mang trọng trách dìu dắt Phật tử cho nên đường hướng phải nắm cho thật vững. Hiểu lờ mờ, thực hành không đến nơi đến chốn, hướng dẫn người khác lệch đường, công đức không có, lại trở thành tội. Phật tử cũng cần biết định hướng tu hành cho đúng đắn để đạt lợi lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Mon, 31 Aug 2015 05:38:03 +0000
Con đường đi đến Phật đạo http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4022-conduongphatdao http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/4022-conduongphatdao

suong3Tất cả chúng ta tu ai cũng sợ vọng tưởng dấy khởi, cho nên vọng khởi là liền bỏ, liền dẹp. Khi bỏ dẹp rồi, lúc đó nói mình không còn vọng tưởng. Nhưng chú thứ hai thứ ba trồi lên rồi bỏ dẹp… cứ làm như vậy suốt buổi có mệt không? Quả là còn nhọc hơn mấy người nông phu cuốc đất ngoài đồng nữa, phải không?

Ra đồng cuốc đất, giở cuốc lên cuốc xuống, làm mệt đứng chống cuốc thở, ngó trời ngó mây chơi. Còn mình ngồi đó, một giờ hai giờ có dám nghỉ đâu. Lúc nào cũng phải dòm chừng, hết chú này tới chú khác trồi lên liên miên. Một hai giờ đồng hồ không nghỉ chút nào hết.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Tue, 26 May 2015 18:17:13 +0000
Khuyên đời tiến đạo http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3977-khuyendoitiendao http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3977-khuyendoitiendao

SuOng86HT.Thích Thanh Từ  

Chúng ta chuẩn bị kết thúc một năm cũ, bước sang năm mới, tôi dẫn bài kệ “Khuyến thế tiến đạo” của Tuệ Trung Thượng Sĩ, để nhắc nhở tất cả Tăng Ni Phật tử cố gắng thức tỉnh tu hành:

Tứ tự tuần hoàn xuân phục thu,
Xâm xâm dĩ lão thiếu niên đầu,
Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng,
Tuế nguyệt không hoài vạn hộc sầu.
Khổ thú luân hồi như chuyển cốc,
Ái hà xuất một đẳng phù âu,
Phùng trường diệc bất mô lai tỷ,
Vô hạn lương duyên chỉ mạ hưu.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Sat, 21 Feb 2015 14:42:18 +0000
LỜI GIÁO HUẤN CỦA HÒA THƯỢNG TÔN SƯ - Nhân ngày truyền thống 08/12/Giáp Ngọ - 2015 http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3965-loigiaohuanht2015 http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3965-loigiaohuanht2015

suong2Cùng tất cả Tăng Ni,

Hôm nay ngày truyền thống của thiền phái Trúc Lâm, chư Tăng Ni về đây đảnh lễ chúc mừng tôi, tôi rất là hoan hỷ và cũng có đôi lời nhắc nhở đến toàn thể:

Thuở xưa đức Phật Thích-ca do tu thiền mà ngộ đạo, chư Tổ Ấn Độ, Trung Hoa đến Việt Nam cũng do tu thiền mà thành Tổ. Chúng ta ngày nay tự nhận là đệ tử Phật, là môn đồ chư Tổ, không lý do gì từ khước chẳng chịu tu thiền. Như thế khôi phục thiền tông là một nhiệm vụ chung của toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Wed, 04 Feb 2015 19:10:00 +0000
TÌM LẠI MÌNH, BIẾT ĐƯỢC MÌNH LÀ TRÊN HẾT http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3949-timlaiminhbietminh http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3949-timlaiminhbietminh

toathien10Đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay là: “Tìm lại mình, biết được mình là trên hết.” Đề tài này, mới nghe qua quí vị thấy quá đơn giản, nhưng thật là thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta ai ai cũng có thói quen chạy ra bên ngoài, tìm kiếm bên ngoài. Vì thế chúng ta hiểu biết rất nhiều việc bên ngoài , nhưng khi trở lại tìm hiểu bản thân mình, con người mình thì rất là thiếu sót. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận ngành y khoa nghiên cứu về con người. Ở đây tôi muốn nói con người chúng ta còn có một giá trị khác hơn nữa.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Tue, 30 Dec 2014 19:02:26 +0000
RA KHỎI HẦM LỬA http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3929-rakhoihamlua http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3929-rakhoihamlua

sen4Hôm nay Tăng Ni, Phật tử về đây để mừng năm mới và tha thiết chúc tụng chúng tôi. Thật ra chúng ta mừng thêm một tuổi hay buồn bớt đi một năm sống ? Lần lượt hết năm này sang năm khác, cứ thế mà chúng ta trải qua mấy mươi năm từ thuở bé cho đến ngày nay. Riêng tôi thì tóc bạc da nhăn rồi, còn quí vị có người tóc đã bắt đầu bạc, cũng có người còn trẻ hơn. Trên con đường sanh tử, có người đi hơn nửa đường, có người đi nửa đường, có người mới đi một phần ba, một phần tư đường, đã đi thì nhất định là phải đến, không ai không đến.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Wed, 03 Dec 2014 18:52:04 +0000
Sáng việc lớn http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3910-sangvieclon http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3910-sangvieclon

htansuHôm nay là ngày Tất niên năm Bính Dần, bắt đầu sang năm Đinh Mão, tất cả chúng ta phải ôn lại việc cũ để chừa bỏ những điều dở và chuẩn bị cho năm tới được tốt đẹp sáng sủa hơn. Đó là bổn phận của tất cả Tăng Ni và Phật tử chúng ta.

Đề tài chúng tôi nói hôm nay nghiêng về người xuất gia, nếu là cư sĩ quí vị cũng lấy đây làm kinh nghiệm, còn Tăng Ni thì phải cố gắng thực hiện cho kỳ được những gì tôi nhắc nhở.

Ngài Trần Tôn Túc, đệ tử lớn của Tổ Hoàng Bá, Sư huynh của Tổ Lâm Tế có nói:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Sun, 02 Nov 2014 14:24:11 +0000
THẤY THÂN GIẢ DỐI CÓ PHẢI QUAN NIỆM CHÁN ĐỜI KHÔNG ? http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3884-thangiatam http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3884-thangiatam

thangiatamĐa số người nghe, trong kinh Phật nói "xem thân như huyễn hóa", cho là tâm trạng bi quan, yếm thế. Trái lại, nhà Phật thấy thân như huyễn hóa là sức mạnh để làm lợi ích chúng sanh. Như nói "Bồ-tát lấy thân như huyễn, độ chúng hữu tình như huyễn", bởi Bồ-tát thấy thân hình không thật, nên sẵn sàng lăn xả vào làm việc lợi ích chúng sanh, dù gặp khó khăn nguy hiểm cũng không ngán sợ, vì thân như huyễn, có mất cũng không gì quan trọng. Thấy chúng hữu tình như huyễn, nên độ chúng sanh mà không chấp nhân, ngã. Thấy thân như huyễn, khiến người ta mạnh mẽ lên, không còn hãi sợ, trước vạn vật biến thiên mà tâm hồn mình vẫn an nhiên tự tại... Ta hãy nghe bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh:

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Thu, 11 Sep 2014 14:48:54 +0000
LỜI CHỈ DẠY CỦA HÒA THƯỢNG ÂN SƯ MÙA AN CƯ NĂM 2014 http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3821-ancu2014 http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3821-ancu2014

ancu2014Cùng tất cả Tăng Ni,

Mỗi năm trước mùa An cư kiết hạ, Tăng Ni về đây đảnh lễ cầu tôi chỉ dạy pháp yếu, quý vị nương theo đó tu học cho được kết quả tốt đẹp. Hôm nay tôi nhắc lại một số điều cần thiết, chư Tăng Ni nhớ ghi và hành trì, sao cho xứng đáng một mùa an cư có ý nghĩa.

Lâu nay chúng ta tu thiền, lấy kinh Bát-nhã làm nền tảng, tức là phải đạt được lý Không thì mới thấu được lý thiền. Phật dạy rất rõ ràng, chúng ta có thân tứ đại, thân bằng quyến thuộc, có nhà cửa, chùa chiền v.v... Tất cả những thứ đó đối với người hiểu sâu đạo lý đều là giả. Người thấu đáo tường tận lý Bát-nhã thì không thấy có một pháp thật ở giữa thế gian này.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Sun, 01 Jun 2014 14:42:13 +0000
Trí tuệ Bậc Giác ngộ http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3813-trituebacgiacngo http://thuongchieu.net/index.php/phapthoai/suong/3813-trituebacgiacngo

luanhoi3

HT.Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. Chính vì thế, thái tử không yên tâm sống trong cảnh vương giả, nên quyết chí tu hành. Thắc mắc trước kia của Ngài cũng có thể là thắc mắc của tất cả chúng ta hiện giờ, nhưng mình ít quan tâm tìm cách giải quyết.

Thắc mắc thứ nhất, Ngài nghĩ con người ai cũng bị sanh già bệnh chết khổ như nhau, vậy từ đâu chúng ta đến đây? Thắc mắc thứ hai, sau khi chết rồi ta sẽ đi về đâu? Thắc mắc thứ ba, muốn ra khỏi vòng sanh tử đó phải làm sao? Đó là ba vấn đề tối hệ trọng của kiếp con người.

]]>
nguyenhuynh@yahoo.com (Super User) Hòa Thượng Thích Thanh Từ Sun, 18 May 2014 12:01:33 +0000