Sư Ông về dự lễ tổ đình Phước Hậu

 Ngày 16-12-2007. Sư Ông  về dự lễ tuần thứ 7 (49 ngày)  của Cố Hòa Thượng Trụ Trì Tổ đình Phước Hậu.
Một số hình ảnh Sư Ông về dự lễ Tổ Đình Phước Hậu

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]