Sư Ông về thăm quê 12/2007

 Ngày 15 tháng 12 năm 2007 ( ngày 06 tháng 11 Đinh Hợi ) . Sư Ông về thăm quê Trà ôn, Thành Phố  Cần Thơ. Sau đây là một số  hình ảnh trong chuyền về thăm quê lần này

 

 

Một số hình ảnh Sư Ông về thăm quê  12/2007

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]