Lễ đặt đá xây dựng thiền đường

 Ngày 15 tháng 01 năm 2008 nhằm ngày mùng 8 tháng chạp năm Đinh Hợi. Nhân ngày Phật Thành Đạo, theo thông lệ hàng năm, quí Tăng Ni và Phật Tử đã qui tụ về Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng Đà Lạt để đảnh lễ Sư Ông, nghe Thầy trụ trì thuyết giảng và tham dự lễ đặt đá xây dựng thiền đường tăng tại TV Trúc Lâm Phượng Hoàng.

Một số hình ảnh Lễ đặt đá  ngày 15/01/2008


 


 

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]