Thien vien Thuong Chieu http://www.thuongchieu.net/index.php/component/content/?view=featured Mon, 24 Sep 2018 06:32:12 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn THIỀN VÀ TUỔI TRẺ http://www.thuongchieu.net/index.php/phaplu/287-thin-va-tui-tr http://www.thuongchieu.net/index.php/phaplu/287-thin-va-tui-tr

 Ni Sư Như Đức  

I. GIỚI THIỆU THIỀN CHO NGƯỜI TRẺ

Chữ “trẻ” ở đây không hàm ngụ tuổi tác và thời gian. Chỉ nói về tinh thần tích cực và nhiệt tình đối với cuộc đời. Như trong tác phẩm “Những Người Trẻ Lạ Lùng” của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có đoạn “... những người 60 - 70 trẻ lạ lùng và trên 70 là trẻ vĩnh viễn...”. Vì không hạn cuộc thời gian nên những người được gọi “trẻ” là những người sống hết mình và làm việc hết mình. Thiền sư Thiền Lão (dòng thiền Vô Ngôn Thông, đời thứ 6) thời Lý cũng là một người trẻ như thế. Khi vua Lý Thái Tông đến chùa hỏi Sư:

]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Nổi bật Pháp Lữ Wed, 30 Jan 2008 10:36:49 +0000
Đôi Mắt Tổ Sư http://www.thuongchieu.net/index.php/phaplu/117-oi-mt-t-s http://www.thuongchieu.net/index.php/phaplu/117-oi-mt-t-s

Hạnh Chiếu
 Thiền viện tôi có treo một bức chân dung tổ Bồ-đề-đạt-ma. Đó là một bức họa bằng nước lã và mực tàu với bút khí thật hùng mạnh. Cặp lông mày, đôi mắt và chiếc càm bạnh râu của Ngài biểu lộ một phong cách thật ngang tàng, khí phách, tương phản với cành sen dịu dàng trước hồ nửa búp nửa nở, cũng thật tự nhiên, thật tươi tắn.

]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Nổi bật Pháp Lữ Mon, 22 Oct 2007 10:09:23 +0000
THƠ TIỂU VIÊN http://www.thuongchieu.net/index.php/phaplu/trang-tho/463-th-tiu-vien http://www.thuongchieu.net/index.php/phaplu/trang-tho/463-th-tiu-vien

(Trích trong tập thơ Những Bước Chân )

 


THONG DONG

 


Trời thong dong
Đất thong dong
Dạo chơi trên cõi thong dong đất trời
Ngút ngàn rừng thẳm biển khởi
Tâm chơn
Còn rộng hơn trời biển kia

 

]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Nổi bật Pháp Lữ - Trang Thơ Tue, 01 Apr 2008 08:32:24 +0000
TẮC 65: NGOẠI ĐẠO NGỰA HAY BÓNG ROI http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/1896-tc-65-ngoi-o-nga-hay-bong-roi http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/1896-tc-65-ngoi-o-nga-hay-bong-roi

LỜI DẪN: Không tướng mà hiện đầy mười phương mà phương rộng, không tâm mà ứng dụng khắp sát hải mà chẳng phiền. Cử một rõ ba, mục cơ thù lượng. Dù cho gậy như mưa rơi, hét tợ sấm dậy cũng chưa xứng với hành lý của người hướng thượng. Hãy nói thế nào là việc người hướng thượng, thử cử xem ?

]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Nổi bật Bích Nham Lục Sun, 27 Sep 2009 09:40:56 +0000
TẮC 64: TRIỆU CHÂU ĐẦU ĐỘI GIÀY CỎ http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/1895-tc-64-triu-chau-u-i-giay-c http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/1895-tc-64-triu-chau-u-i-giay-c

CÔNG ÁN: Nam Tuyền thuật lại thoại đầu này hỏi Triệu Châu. Triệu Châu liền cởi giày cỏ đội trên đầu đi ra. Nam Tuyền nói: Nếu khi ấy có mặt ông, đã cứu được con mèo.

GIẢI THÍCH: Triệu Châu là đích tử của Nam Tuyền, nói đầu hiểu đuôi, cử đến là biết chỗ rơi. ]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Nổi bật Bích Nham Lục Sun, 27 Sep 2009 09:39:35 +0000
TẮC 63: NAM TUYỀN CHẶT CON MÈO http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/1894-tc-63-nam-tuyn-cht-con-meo http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/1894-tc-63-nam-tuyn-cht-con-meo

LỜI DẪN: Đường ý chẳng đến nên khéo đề ra, nói năng chẳng kịp phải mau để mắt. Nếu là điện xẹt sao băng liền hay nghiêng hồ lộn núi. Trong chúng có người biện được chăng, thử cử xem ? ]]> kimcang@gmail.com (nguyen) Nổi bật Bích Nham Lục Sun, 27 Sep 2009 09:38:45 +0000 TẮC 62: VÂN MÔN TRONG CÓ MỘT HÒN NGỌC http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/1893-tc-62-van-mon-trong-co-mt-hon-ngc http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/1893-tc-62-van-mon-trong-co-mt-hon-ngc LỜI DẪN: Lấy trí vô sư phát diệu dụng vô tác, lấy lòng từ vô duyên làm bạn tốt chẳng thỉnh. Nhằm trong một câu có chết có sống, ở trong một cơ có tha có bắt. Hãy nói người nào từng thế ấy đến, thử cử xem ? ]]> kimcang@gmail.com (nguyen) Nổi bật Bích Nham Lục Sun, 27 Sep 2009 09:38:04 +0000 TẮC 61: PHONG HUYỆT NƯỚC NHÀ HƯNG THẠNH http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/1892-tc-61-phong-huyt-nc-nha-hng-thnh- http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/1892-tc-61-phong-huyt-nc-nha-hng-thnh- LỜI DẪN: Dựng pháp tràng lập tông chỉ lại là hàng bổn phận Tông sư. Định rắn rồng, rành đen trắng, phải là hàng tri thức tác gia. Trên kiếm bén luận sống chết, trên đầu gậy biện cơ nghi thì gác lại, hãy nói việc riêng đứng trong hoàn vũ, một câu làm sao thương lượng, thử cử xem ? ]]> kimcang@gmail.com (nguyen) Nổi bật Bích Nham Lục Sun, 27 Sep 2009 09:37:16 +0000 TẮC 60: VÂN MÔN CÂY GẬY HÓA RỒNG http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/1891-tc-60-van-mon-cay-gy-hoa-rng http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/bichnhamluc/1891-tc-60-van-mon-cay-gy-hoa-rng LỜI DẪN: Chư Phật cùng chúng sanh xưa nay không khác, núi sông cùng chính mình đâu có sai biệt, vì sao lại lẫn thành hai bên ? Nếu hay xoay lăn thoại đầu, ngồi đoạn yếu tân, bỏ qua tức chẳng được. Nếu chẳng bỏ qua thì trọn đại địa chẳng tiêu một cái nắm. Thế nào là chỗ xoay lăn thoại đầu, thử cử xem ? ]]> kimcang@gmail.com (nguyen) Nổi bật Bích Nham Lục Sun, 27 Sep 2009 09:36:23 +0000 Biết xả http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/nhatlabode/368-bit-x http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/nhatlabode/368-bit-x

 Cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy có ba hạng người:

- Hạng người như chữ khắc trên đá.

- Hạng người như chữ viết trên đất.

- Hạng người như chữ viết trên nước.

]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Nổi bật Nhặt lá Bồ Đề Mon, 03 Mar 2008 08:39:32 +0000
Các khổ không thể đến http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/nhatlabode/316-cac-kh-khong-th-n http://www.thuongchieu.net/index.php/chuyende/nhatlabode/316-cac-kh-khong-th-n

 Một thiền khách đến hỏi một vị cổ đức:

- Khi lạnh nóng đến làm sao tránh né ?

- Trong chảo dầu lò lửa mà tránh né.

- Trong chảo dầu lò lửa làm sao tránh né?

- Các khổ không thể đến.

]]>
kimcang@gmail.com (nguyen) Nổi bật Nhặt lá Bồ Đề Tue, 12 Feb 2008 07:56:15 +0000