headertvtc

Mong
 Video - Lễ Quy Y tại TV Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

THƯ NGỎ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca mâu Ni

Hội Thiền học Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam, Thiền Phái Trúc Lâm Hải Ngoại chúng con kính gới Thông tin vui đến tất cả các Thiền Viện, Kính trình lên chư Tôn Đức Tăng Ni và thông báo đến toàn thể quý đồng hương Phật tử xa gần. Thiền Viện Đại Đăng đã được chính quyền sở tại Quận Hạt San Diego cấp giấy phép xây dựng. Sau khi đã trải qua gần 10 năm tranh thủ, phấn đấu để vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại với rừng luật xây cất và sự thiếu thông cảm của những người bạn hàng xóm. Cuối cùng, nhờ Tam Bảo gia hộ, sự hộ trì của chư Thiên, Long, thiện Thần hộ pháp, nhờ ân đức của Hòa Thượng Tôn Sư, cùng năng lượng tu hành thanh tịnh của đại chúng Tăng, Ni và Phật tử gia tâm cầu nguyện, đến hôm nay mọi chương duyên đã hanh thông. Vâng theo lời chỉ dạy của Sư Phụ Thường Chiếu tức H T Thích Nhật Quang, Trưởng Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm trong và ngoài nước, thông qua sự chưng minh của Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Từ. Chúng con sẽ tổ chức lễ hưng công xây dựng vào ngày 26 tháng 10 năm 2014 DL nhằm ngày mùng 3 tháng 9 năm Giáp ngọ. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni , Quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời giờ quý báu quang lâm về chứng dự buổi lễ và cầu nguyện trợ duyên cho Phật sự sớm được thành tựu viên mản. Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử xa gần luôn được bình an vui khỏe.

 

Trụ Trì Thiền Viện Đại Đăng trân trọng kính báo.

Sa Môn Thích Tuệ Giác.

ThiepmoiTVTLDaiDang

ThiepmoiTVTLDaiDang2

Thời gian không có già

Đệ tử Đại Trí thuộc môn hạ của thiền sư Phật Quang, sau hai mươi năm ra ngoài tham học trở về, vào pháp đường kể lại những chuyện thấy nghe của việc ra ngoài tham học. Thiền sư Phật Quang lắng nghe rồi cười một cách miễn cưỡng. Sau cùng Đại Trí hỏi :
- Bạch thầy ! Hai mươi năm tham học, thầy có thấy con trở thành một người tốt không ?

Thiền sư Phật Quang nói :
- Tốt lắm ! Tốt lắm ! Giảng học, thuyết pháp, trước tác, viết kinh, mỗi ngày rầm rộ trong pháp đường, trên đời này không có sinh hoạt nào vui bằng, ta cũng vui lây.

Đại Trí quan tâm nói :
- Bạch thầy ! Phải có một chút thời gian nghỉ ngơi chứ !
Đêm đã khuya, thiền sư Phật Quang nói với Đại Trí :

- Ông về nghỉ ngơi đi ! Từ từ chúng ta sẽ bàn sau.

Trời gần sáng, trong giấc mộng Đại Trí chập chờn nghe tiếng mõ tụng kinh từ trong phòng của thiền sư Phật Quang vang lên. Sáng ra, thiền sư Phật Quang vui vẻ khai thị giảng pháp cho một số tín chúng đến lễ Phật, Đại Trí đến hỏi thiền sư Phật Quang :
- Bạch thầy ! Con xa cách thầy đến nay đã hai mươi năm, sinh hoạt hàng ngày của thầy vẫn bận bịu như thế, thầy không biết thầy đã già rồi sao ?

Thiền sư Phật Quang đáp :
- Ta không thấy có thời gian già !

Lời bình :

Có những người trẻ tuổi mà tâm lực bị suy thoái, khi họ biết được thì đã già rồi. Có những người tuổi già nhưng tâm lực rất mạnh mẽ, tinh thần sung mãn.

“Thời gian không có già”, thực ra chính tâm mình không có quan niệm già. Khổng Tử nói : “Người ta khi nổi giận thì quên ăn, khi vui thì quên lo mà chẳng biết cái già sắp đến”. Người tu thiền cũng thấy như thế.

Có người hỏi một ông già : “Ông bao nhiêu tuổi ?”. Ông đáp : “Bốn tuổi”. Mọi người đều giựt mình, ông nói : “Tôi sống bảy mươi năm qua là sống vì bản thân mình, không có ý nghĩa gì cả. Bốn năm này mới hiểu được, tôi phục vụ cho xã hội, cho mọi người, cho nên tôi nói rằng mình sống mới bốn tuổi.
Nếu chúng ta sống được như ông già bốn tuổi này thì có ý nghĩa làm sao.
 

[ Quay lại ]