Một số hình ành xây dựng TVTL Chánh Thiện (07/09//2015)

Một số hình ảnh về tiến độ xây dựng Chánh Điện TVTL Chánh Thiện

sáng ngày 06/09/2015 (Ngày 24 tháng 7 năm Ất Mùi)

Khóa tu tập 1 ngày tại TVTL Chánh Thiện - Ngày 23-7 Âm Lịch

Lễ phóng sanh  tại TVTL Chánh Thiện ngày rằm tháng 7

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]