THIỀN TỰ PHÁP LOA

THIỀN TỰ PHÁP LOA
 

phaploa01

17 ATHOL ROAD

NOBLE PARK VIC 3174

MELBOURNE, AUSTRALIA

ĐIỆN THOẠI: 8524 3609

Thầy trụ trì: Thích Thông Giác

 

Một số hình ảnh Thiền Tự Pháp Loa

phaploa02
phaploa03

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]