headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 17/07/2024 - Ngày 12 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

KỶ YẾU 50 NĂM THIỀN VIỆN CHƠN KHÔNG

50tvchonkhong

arrow Giao Từ
arrow Lời Ngõ

KHAI SƠN VÀ HÌNH THÀNH (1966-1986)

arrow Chơn Không Thể Bất Biến
arrow Pháp Lạc Thất

arrow

Kiến Trúc Già Lam

arrow

Cảnh Giới Chơn Không
arrow Đời Sống Của Viện Chủ
arrow Tu Viện Chơn Không Khai Giảng Khóa I
arrow Phương Tiện Tiến Tu
arrow Tu Và Học
arrow Tu Thiền Mấy Năm Đã Chứng Gì Chưa?
arrow Kết Quả Tu Học 3 Năm
arrow Bế Giảng Khóa I
arrow Sự Liên Hệ Tăng Ni Phật Tử
arrow Tu Viện Chơn Không Khai Giảng Khóa II
arrow Đời Sống Thiền Viện
arrow Sự Tu Học
arrow Vai Trò của Thầy
arrow Đời Sống Của Thiền Sinh
arrow Thành Quả Tu Học
arrow Những Vị Khách Đặc Biệt
arrow Tọa Thiền
arrow Đi Chợ Và Làm Bếp
arrow Cúng Dường Trai Tăng
arrow Ứng Duyên Dạy Đạo

arrow

Pháp Trên Mặt Hồ
arrow Pháp Trên Đồi Tự Tại
arrow Pháp Ở Nhà Khách
arrow Tình Cảm Thầy Trò
arrow Sự Thể Hiện Tình Cảm
  Thầy Trò Cùng Đi Núi
  Mùa An Cư
arrow Tết Sơn Môn
  Chơn Không Chấn Chỉnh Lại Sơn Môn
arrow Cái Tết Cuối Cùng Trên Sơn Môn
arrow Công Cuộc Hoằng Pháp Của Viện Chủ
arrow “Đầu Đà Đệ Nhất” Chơn Không
HẠ SƠN (1986-1995)
arrow Viện Chủ Chơn Không Hạ Sơn
  Đèn Thiền Tỏa Chiếu
  Danh sách các Thiền viện - Thiền Tự Tăng
  Danh sách các Thiền viện - Thiền Tự Ni
  Danh sách các Đạo tràng Trúc Lâm
TÁI THIẾT VÀ PHÁT TRIỂN (1995-2016)
  Tái Thiết Thiền Viện Chơn Không
  Thiền Viện Chơn Không Hiện Nay
  Tổ Chức Tu Học Tại Thiền Viện Chơn Không
  Dấu Ấn Chơn Không Còn Mãi Muôn Đời
  Chơn Không Là Thể Tánh Diệu Hữu

HT. Ân Sư

  Chơn Không Cảm Tác HT. Thích Phước Hảo
  Tâm Sự Hành Giả Với Chơn Không HT. Thích Phước Hảo
  Chỉ Thẳng Chơn Tâm:  
  Chơn Không - Thường Chiếu HT. Thích Đắc Pháp
  Chơn Không Nôi Thiền Thế Kỷ XX HT. Thích Nhật Quang
  Đường Xưa HT. Thích Nhật Quang
  Đạo Từ Của Ban Quản Trị  
  Thiền Phái Trúc Lâm - Việt Nam HT. Thích Nhật Quang
  Thiền Chơn Không HT. Thích Đắc Huyền
  Chơn Không HT. Thích Đắc Huyền
  Chơn Không Xưa Và Nay  
  50 năm Một Chặng Đường HT. Thích Thiện Trung
  Ghi Dấu Chơn Không HT. Thích Minh Nghĩa
  Hoài Niệm Chơn Không HT. Thích Minh Nghĩa
  Pháp Hội HT. Thích Minh Nghĩa
  Xin Cám Ơn Người HT. Thích Minh Nghĩa
  Ngại Gì HT. Thích Minh Nghĩa
  Uống Trà Triệu Châu HT. Thích Trí Chơn
  Thăm Quê Mẹ HT. Thích Trí Chơn
  Đêm Phổ Trà HT. Thích Trí Chơn
  Giấc Mộng HT. Thích Trí Chơn
  Thư Gửi Từ Hạ-Uy-Di HT. Thích Thông Hải
  Chùm thơ: HT. Thích Thông Phương
  Nhà Bếp Chơn Không Có Lý Mầu

HT. Thích Thông Phương

  Về Chơn Không

TT. Thích Thông Hội

  Chân Dung TT. Thích Thông Nhẫn
  Thiền Viện Chơn Không TT. Thích Thông Như
  Mây Từ Non Cao TT. Thích Thông Thiền
  Anh Tú Vườn Thiền TT. Thích Thông Thiền
  Dáng Thầy TT. Thích Thông Thiền
  Phiến Mây TT. Thích Thông Thiền
  Thuở Ấy TT. Thích Thông Thiền
  Về Thăm Chốn Cũ TT. Thích Thông Thiền
  Đường Xưa Chốn Cũ TT. Thích Thông Thiền
  Phương Trời Cao Rộng TT. Thích Thông Thiền
  Chùm Thơ: TT. Thích Thông Giáo
  Hai Bậc Ân Sư Thầy Trí Cảnh
  Duyên Khởi Chơn Không ĐĐ. Thích Đạo Bác
  Quán Tưởng ĐĐ. Thích Đạo Bác
  Phật Giáo Với Thiền Tông Việt Nam ĐĐ. Thích Tuệ Hải
  Chơn Không Nguồn An Lạc ĐĐ. Thích Chiếu Hỷ
  Chùm Thơ: ĐĐ. Thích Chơn Không Khai Pháp ĐĐ. TCK Khai Pháp
  Đường Về Chơn Không Từ Âm
  Lời Tự Bạch ĐĐ. Thích Bổn Thành
  Cảm Ngộ Chơn Không Thích Chơn Không Tâm Đạt
  Cảnh Chơn Không Thích Chơn Không Khai Toàn
  Thiền Viện Chơn Không Thích Chơn Không Khai Hạnh
  Chơn Không Thích Chơn Không Khai Bổn
  Lá Rụng Về Cội Thích Chơn Không Khai Lý
  Ân Thầy NT. Thích Nữ Như Tịnh
  Nhớ Về Chơn Không NT. Thích Nữ Như Đức
  Nhớ Về Chơn Không NT. Thích Nữ Thuần Chơn  NT. Thích Nữ Thuần Tịnh
  Hoài Niệm Chơn Không NT. Thích Nữ Thuần Giác
  Nguyện Đền Ơn Tái Sanh NT. Thích Nữ Thuần Tín
  Thiền Viện Bát Nhã NT. Thích Nữ Thuần Trí
  Chơn Không NT. Thích Nữ Thuần Trí
  Nhạc: Người Lên Núi  
  Mục Đồng Ca NT. Thích Nữ Như Thủy
  Chùm Thơ: NT. Thích Nữ Tuệ Đăng
  Ngày Tháng Vọng Cầu NT. Thích Nữ Tuệ Đăng
  Thầy Và Chơn Không… NT. Thích Nữ Thuần Nhất
  Hoài Niệm Về Thầy Chơn Không và Thiền Viện Bát Nhã NT. Thích Nữ Như Lý
  Thơ: Theo Ngọn Sóng Tan NS. Thích Nữ Thuần Tuệ
  Đưa Thầy Lên Núi NS. Thích Nữ Thuần Tuệ
  Tiếng Chuông Ngưỡng Vọng NT. Thích Nữ Mỹ Đức
  Trích Hương Thừa Ngày Cũ NS. Thích Nữ Hạnh Huệ
  Xuất Gia Tại Bát Nhã Thuộc Tu Viện Chơn Không Vũng Tàu NS. Thích Nữ Hạnh Huệ
  Nhớ Tương Kỳ NS. Thích Nữ Hạnh Huệ
  Như Mây Trắng Bay NS. Thích Nữ Thuần Hòa
  Nhớ Về Chốn Cũ NS. Thích Nữ Hạnh Pháp
  Chơn Không Lão bà - Từ Tánh
  Ngày Xửa Ngày Xưa… NS. Thích Nữ Hạnh Đoan
  Chơn Không Với Tôi Thời Niên Thiếu NS. Thích Nữ Hạnh Bình
  Hơi Thở Chơn Không NS. Thích Nữ Hạnh Chiếu
  Hiện Thân Thầy Trong Con NS. Thích Nữ Hạnh Nguyên
  Chơn Không Cội Nguồn Bất Tận NS. Thích Nữ Hạnh Nguyên
  Màu Xanh Còn Đó NS. Thích Nữ Hạnh Diệu
  Trích Tập Thầy (A) Thiền sinh Ni
  Trích Tập Thầy (B) Thiền sinh Ni
  Một Chút Gì NS. Thích Nữ Linh Bửu
  Chơn Không Diệu Hữu NS. Thích Nữ Linh Bửu
  Trở Về Thơ: Hạnh Đạt
  Phổ nhạc: Châu Huệ
  Chơn Không NS. Thích Nữ Hạnh Quán
  Trải Tâm Từ NS. Thích Nữ Hạnh Quán
  Theo Bước Sư Ông Thích Nữ Hòa Kính
  Chia Tay Thích Nữ Hòa Kính
  Khách Đến Chơn Không Thích Nữ Hòa Kính
  Người Xưa Và Chốn Cũ Thích Nữ Hòa Đức
  Tọa Thiền Tự Thán Thích Nữ Hòa Phúc
  Bước Chân Đưa Lối Thích Nữ Hòa Phúc
  Con Đến Với Thiền Thích Nữ Hòa Giao
  Chúc Mừng Năm Mới Chơn Huệ Khánh
  Chúc Xuân Chơn Huệ Khánh
  Cánh Én Tuổi Thơ Thích Nữ Hòa Thảo
  Tình Thầy Trong Con Thích Nữ Hòa Thảo
  Ngày Ấy Bây Giờ... Chơn Tiến Thành
  Ngày Mới Vào Chùa Thích Nữ Hòa Lộc
  Tiếng Chuông Chùa Thích Nữ Hòa Phương
  Mạng Mạch Thiền Tông Minh Thuận
  Người Thơ PT. Kiến Huệ
  Không Tuổi PT. Kiến Huệ
  Viếng Chơn Không PT. Chánh Tín
  Chơn Không Diệu Hữu PT. Diệu Trinh
  Thầy Là Chơn Không PT. Chơn Hiền
  Sống Như Pha Trà PT. Chơn Hiền
  Viết Về Đạo Tràng Chơn Không Ni PT. Chơn Minh Thiện
  Thiên Đường PT. Chơn Hiếu Tâm
  Cõi Về Thênh Thang PT. Chơn Tâm
  Nhạc: Chơn Tâm Hiện Tiền PT. Chơn Tâm
  Cảm Nghĩ Về Thiền Viện Chơn Không PT. Diệu Lạc Tú
  Trên Ngọn Tương Kỳ PT. Chơn Hiền
 
[ Quay lại ]