headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 15/08/2018 - Ngày 5 Tháng 7 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỒ TÁT GIỚI Viết bởi Super User 428
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 370
Ý NGHĨA BÁT TƯỚNG THÀNH ĐẠO Viết bởi Super User 1158
Pháp thoại Ni Sư Hạnh Chiếu giảng ngày 12/10/2014 Viết bởi Super User 2385
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 1906
KHÉO TU Viết bởi Super User 3050
KINH A HÀM - Cập nhật ngày 7/11/2018 Viết bởi Super User 8207
Thiền Sư Ni - Cập nhật 16/07/2018 Viết bởi Super User 11885
Thập Đại Đệ Tử Phật - cập nhật ngày 03/07/2018 Viết bởi Super User 17730
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 26/02/2012 Viết bởi Super User 7022
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 27/11/2011 Viết bởi Super User 5568
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 25/09/2011 Viết bởi Super User 5512
KINH DI GIÁO - Cập nhật ngày 12/05/2013 Viết bởi Super User 14811
Pháp thoại ngắn S.C Hạnh Chiếu Giảng ngày 31-07-2011 Viết bởi nguyen 6180
Kinh Pháp Cú - lần 50 Viết bởi Super User 40819
Hướng Dẫn Tọa Thiền Viết bởi Super User 8736