headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 21/04/2018 - Ngày 6 Tháng 3 Năm Mậu Tuất - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỒ TÁT GIỚI Viết bởi Super User 234
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 266
Ý NGHĨA BÁT TƯỚNG THÀNH ĐẠO Viết bởi Super User 1038
Pháp thoại Ni Sư Hạnh Chiếu giảng ngày 12/10/2014 Viết bởi Super User 2293
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 1817
KHÉO TU Viết bởi Super User 2940
KINH A HÀM - Cập nhật ngày 19/4/2018 Viết bởi Super User 7804
Thiền Sư Ni - Cập nhật 19/04/2018 Viết bởi Super User 11459
Thập Đại Đệ Tử Phật - cập nhật ngày 19/04/2018 Viết bởi Super User 17019
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 26/02/2012 Viết bởi Super User 6928
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 27/11/2011 Viết bởi Super User 5483
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 25/09/2011 Viết bởi Super User 5428
KINH DI GIÁO - Cập nhật ngày 12/05/2013 Viết bởi Super User 14618
Pháp thoại ngắn S.C Hạnh Chiếu Giảng ngày 31-07-2011 Viết bởi nguyen 6096
Kinh Pháp Cú - lần 50 Viết bởi Super User 40167
Hướng Dẫn Tọa Thiền Viết bởi Super User 8597