headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 23/04/2019 - Ngày 19 Tháng 3 Năm Kỷ Hợi - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỒ TÁT GIỚI Viết bởi Super User 711
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 607
Ý NGHĨA BÁT TƯỚNG THÀNH ĐẠO Viết bởi Super User 1400
Pháp thoại Ni Sư Hạnh Chiếu giảng ngày 12/10/2014 Viết bởi Super User 2599
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 2114
KHÉO TU Viết bởi Super User 3291
KINH A HÀM - Cập nhật ngày 7/11/2018 Viết bởi Super User 8988
Thiền Sư Ni - Cập nhật 18/12/2018 Viết bởi Super User 12529
Thập Đại Đệ Tử Phật - cập nhật ngày 01/08/2019 Viết bởi Super User 18898
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 26/02/2012 Viết bởi Super User 7237
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 27/11/2011 Viết bởi Super User 5760
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 25/09/2011 Viết bởi Super User 5730
KINH DI GIÁO - Cập nhật ngày 12/05/2013 Viết bởi Super User 15285
Pháp thoại ngắn S.C Hạnh Chiếu Giảng ngày 31-07-2011 Viết bởi nguyen 6400
Kinh Pháp Cú - lần 50 Viết bởi Super User 42079
Hướng Dẫn Tọa Thiền Viết bởi Super User 9012