headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 02/10/2020 - Ngày 16 Tháng 8 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Kinh Pháp Bảo Đàn - giảng tại TV Linh Chiếu

Kinh Pháp Bảo Đàn

Ni Sư HẠNH CHIẾU

giảng tại TV Linh Chiếu

Trong Khóa tu tập định kỳ

vào ngày thứ bảy tuần thứ 1 của mỗi tháng.

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

01 

1:06:08

90:80 MB

02 

1:01:03

83:80 MB

03 

1:07:53

93:20 MB

04 

1:13:11

100:00 MB

05 

1:09:28

48:50 MB

06 

1:11:39

63:90MB

07 

1:07:53

93:20 MB

08 

1:10:20

96:50 MB

09 

1:05:58

90:50 MB

         

- Tiếp tục cập nhật  -

[ Quay lại ]