headertvtc

Mong
 Video - Lễ Quy Y tại TV Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương
THIỆP THỈNH
Thiep 06

Thiep 05

Tin Tức

Lễ khánh thành thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên

1 MONTHS AGO
Lễ khánh thành thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên

Sáng ngày 14 tháng 08/2011 (ngày 07/09/2014). Ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm cùng toàn thể Chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đã huân tập đông đủ về thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên, tọa lạc tại xã Tam Lập - Phú Giáo - Bình Dương để tổ chức Lễ khánh TVTL Thanh Nguyên, dưới sự quang lâm và chứng minh của Hòa Thượng Ân Sư thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ thiền Phái Trúc Lâm, quí Hòa thượng lãnh đạo giáo hội Trung ương, TP.HCM, Bình Dương, các tỉnh thành lân cận và Quí vị Đại diện lãnh đão ban ngành của trung ương và địa phương, cùng với khoảng 5.000 Phật tử từ khắp nơi về tham dự.

--> Diễn Văn Khánh Thành TVTL Thanh Nguyên

--> Một số hình ảnh TVTL Thanh Nguyên


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Khóa 3- Bài Thứ 2-Khổ Ðế (Dukkha)

13 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa 3- Bài Thứ 2-Khổ Ðế (Dukkha)

HT. Thích Thiện Hoa

A. Mở Ðề

Ðời Là Một Biển Khổ Ðầy Mồ Hôi Và Nước Mắt

Có một số người cho rằng đời là một bữa tiệc dài, không hưởng thụ cũng uổng. Do đó, họ không để lỡ một dịp nào có thể đem lại cho họ những khoái lạc vật chất.

Nhưng họ không ngờ rằng những khoái lạc ấy điều là giả dối, lừa phỉnh, chẳng khác gì cái khoái lạc mong manh của người khát mà uống nước mặn, càng uống lại càng khát; và cổ họng, sau cái phút uống vào, lại thêm đắng chát.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

THẤY THÂN GIẢ DỐI CÓ PHẢI QUAN NIỆM CHÁN ĐỜI KHÔNG ?

1 MONTHS AGO
THẤY THÂN GIẢ DỐI CÓ PHẢI QUAN NIỆM CHÁN ĐỜI KHÔNG ?

Đa số người nghe, trong kinh Phật nói "xem thân như huyễn hóa", cho là tâm trạng bi quan, yếm thế. Trái lại, nhà Phật thấy thân như huyễn hóa là sức mạnh để làm lợi ích chúng sanh. Như nói "Bồ-tát lấy thân như huyễn, độ chúng hữu tình như huyễn", bởi Bồ-tát thấy thân hình không thật, nên sẵn sàng lăn xả vào làm việc lợi ích chúng sanh, dù gặp khó khăn nguy hiểm cũng không ngán sợ, vì thân như huyễn, có mất cũng không gì quan trọng. Thấy chúng hữu tình như huyễn, nên độ chúng sanh mà không chấp nhân, ngã. Thấy thân như huyễn, khiến người ta mạnh mẽ lên, không còn hãi sợ, trước vạn vật biến thiên mà tâm hồn mình vẫn an nhiên tự tại... Ta hãy nghe bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh:


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

NGHIÊM HUẤN TÙNG LÂM-Lời dạy của Hòa thượng Đại Giác Liễn

3 DAYS AGO
NGHIÊM HUẤN TÙNG LÂM-Lời dạy của Hòa thượng Đại Giác Liễn

1. Học vấn

Vật không giũa không thành vật, người không học không biết đạo. Nay biết người xưa, sau biết được trước, hay bắt chước, dở tự răn. Xem qua sự lập thân nổi tiếng ở đương thời của các bậc tiền bối ít có ai là không do sự học vấn mà thành đạt được.

Người xuất gia mà không chịu học hỏi đạo lý thì lấy gì tu hành, lấy gì hướng dẫn Phật tử. Ở ngoài đời cũng vậy, một dân tộc thiếu học vấn thì dân tộc đó khó giữ được truyền thống quý báu của dân tộc mình.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

Tâm kinh bát nhã qua cái nhìn của nhà Thiền

10 DAYS AGO
Tâm kinh bát nhã qua cái nhìn của nhà Thiền

Hôm nay khai trương Thiền đường mới sẽ nói về bài Bát Nhã để cho quý vị nhớ luôn luôn lúc nào cũng mở đường bằng Trí Tuệ thì không có sai lầm, không có lệch lạc.Cho nên bài nói chuyện hôm nay là: TÂM KINH BÁT NHÃ QUA CÁI NHÌN CỦA NHÀ THIỀN

Bài kinh này quý vị đã được nghe giảng nhiều, đọc chú giải cũng nhiều, nhưng đây là nói qua cái nhìn của nhà Thiền, để cho thấy nó có những nét đặc sắc như thế nào?

Về tựa đề là: Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Vậy thì Ma Ha Bát Nhã là gì? Chữ Ma Ha là to lớn, rộng lớn.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Tỳ Kheo: 1- Giữ Gìn Ngũ Căn

3 DAYS AGO

Lành thay phòng hộ mắt...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài trú tại Kỳ Viên, liên quan đến năm thầy Tỳ-kheo.

Khi Phật ở tại Kỳ Viên có năm thầy Tỳ-kheo, mỗi thầy tự điều phục một trong năm giác quan. Một hôm, các thầy gặp nhau bàn cãi. Thầy thì nói:

- Chỉ có giác quan của tôi khó điều phục.


xem tiếp

KINH DUY MA CẬT

KINH DUY MA CẬT: III- PHẨM ĐỆ TỬ: CA-CHIÊN-DIÊN

-1 DAYS AGO
KINH DUY MA CẬT: III- PHẨM ĐỆ TỬ: CA-CHIÊN-DIÊN

HT. Thích Thanh Từ - giảng

Chánh văn:

Phật bảo ngài Ma-ha Ca-chiên-diên:

- Ông đi đến thăm bệnh ông Duy-ma-cật.

Ngài Ca-chiên-diên bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Vì cớ sao? Con nhớ thuở xưa, Phật vì các thầy Tỳ-kheo lược nói pháp yếu, con liền sau đó diễn bày nghĩa kia, nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt. Khi ấy ông Duy-ma-cật đến bảo con: “Thưa ngài Ca-chiên-diên, không nên dùng tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Này Ca-chiên-diên, các pháp rốt ráo không sanh không diệt, ấy là nghĩa vô thường. Ngũ thọ ấm rỗng suốt không chỗ khởi, ấy là nghĩa khổ. Các pháp cứu cánh không chỗ có, ấy là nghĩa không. Ngã và vô ngã không hai, ấy là nghĩa vô ngã. Pháp xưa không sanh nay ắt không diệt, ấy là nghĩa tịch diệt.”


xem tiếp

Pháp Lữ

LÝ DUYÊN KHỞI và tính nhất quán trong giáo lý nhà Phật (tt)

10 DAYS AGO
LÝ DUYÊN KHỞI và tính nhất quán trong giáo lý nhà Phật (tt)

Chánh Tấn Tuệ

LÝ TÁNH KHÔNG - DUYÊN KHỞI  TRONG GIÁO LÝ ĐẠI THỪA

Có người tìm đến Phật pháp không chỉ mong cầu lợi ích cho chính mình, mà còn mong cầu mang lại lợi ích cho những người khác, không chỉ mong cầu giác ngộ giải thoát cho chính mình mà còn mong cầu mang lại giác ngộ giải thoát cho tất cả chúng sinh. Vì những người này, đức Phật thuyết giảng giáo lý Đại thừa.      

Đến đây, chúng ta cần làm quen các khái niệm sau:

Pháp, được dùng để chỉ cho mọi sự, mọi vật. Thánh, phàm, chân, vọng, tâm (tư tưởng, tình cảm), vật (từ các vật cực lớn như thiên hà vũ trụ, các vật trung bình như sông, núi… đến các vật cực bé như nguyên tử, hạt hạ nguyên tử…) v.v… mỗi mỗi đều là pháp.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

Gian nan

10 DAYS AGO
Gian nan

 

Huỳnh Thanh   

 

 

Thế gian người nói vô thường
Sao ta vẫn thấy chân thường hiện ra
Thế gian người nói yêu ma
Sao ta chỉ thấy bao la thánh hiền
 


xem tiếp