headertvtc

xuan2016 Mongxuan
 Video -Từ Đường Trúc Lâm
  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

tet2016 2

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

Xuân Bính Thân 2016

XUÂN TRONG CỬA THIỀN

11 MONTHS AGO
XUÂN TRONG CỬA THIỀN

HT Thích Thanh Từ  

Bốn mùa thay đổi muôn vật chuyển xoay, theo quan niệm người đời thì mỗi lần Đông tàn Xuân đến trong lòng rộn rã lo mừng Xuân đón Xuân. Rồi bao nhiêu tục lệ từ xưa truyền lại, nào là đưa ông táo, thiệp chúc Xuân, dựng nêu, rước ông bà, chúc Tết, lì xì v.v... Bước vào cửa Thiền, xem thử các tăng sĩ có quan niệm gì về ngày Xuân? Đây chúng ta hãy nghe Sơ tổ phái Trúc Lâm Yên Tử, Điều Ngự Giác Hoàng, nói về Xuân:


xem tiếp

Tin Tức

Giỗ Tổ lần thứ 43- Cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa

3 DAYS AGO
Giỗ Tổ lần thứ 43- Cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa

Theo truyền thống hàng năm vào ngày 19-20 tháng chạp, tại Tổ Đình thiền viện Thường Chiếu tổ chức lễ cúng giỗ cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa. Theo chương trình định sẵn từ sáng sớm ngày 19 tháng chạp năm Ất Mùi (28/01/2016) . Chư Tăng, Ni và Phật tử các nơi lần lượt vân tập về Tổ Đình thiền viện Thường Chiếu tham dự các khóa lễ cúng giỗ Tổ Sư lần thứ 43. Buổi chiều tối cũng ngày theo lời chỉ dạy của Hòa thượng trụ trì Tổ Đình thiền viện Thường Chiếu, thượng tọa Thích Thông Phương thay nhọc chư tôn đức có thời pháp ngắn trước toàn thể đại chúng với chủ đề "CHẠY ĐÂU CHO KHỎI CÁI BIẾT" mở đầu khóa lễ cúng tiên thường Tổ Sư.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông:Khóa IV- Bài Thứ 9 : Bốn Món Tâm Vô Lượng

9 DAYS AGO
Phật học phổ thông:Khóa IV- Bài Thứ 9 : Bốn Món Tâm Vô Lượng

- HT Thích Thiện Hoa -

A. Mở Ðề

Ðứng về phương diện tuyệt đối, hay chơn như môn, thì tâm của chúng sinh hay tâm của Phật cũng vẫn là một, không có rộng hẹp, thấp cao, sai khác, ngăn cách.

Nhưng đứng về phương diện tương đối hay sinh diệt môn, thì tâm có muôn hình vạn trạn, tùy theo chủng tánh của chúng sinh mà có cao thấp, rộng hẹp không đồng. Hễ nghĩ đến tham, sân, si, mạn v.v…thì tâm trở thành nhỏ hẹp, lớn bé, ngàn sai, muôn khác, cũng như cùng một thứ bột mà do người thợ làm bánh, khéo hay vụng mà có bánh ngon, bánh dở, bánh tốt, bánh xấu, bánh lạt, bánh mặn v.v…Cho nên Tôn cảnh Lục có chép: ” Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sinh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Điều phục thân tâm

5 MONTHS AGO
Điều phục thân tâm

Theo thông lệ vào mùa an cư, tôi có ít lời sách tấn chư Tăng Ni và nhắc nhở Phật tử nỗ lực tu học. Người xuất gia mang trọng trách dìu dắt Phật tử cho nên đường hướng phải nắm cho thật vững. Hiểu lờ mờ, thực hành không đến nơi đến chốn, hướng dẫn người khác lệch đường, công đức không có, lại trở thành tội. Phật tử cũng cần biết định hướng tu hành cho đúng đắn để đạt lợi lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ CƯƠNG NHUYẾN ĐÁP THƯ NGƯỜI

16 DAYS AGO
THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ CƯƠNG NHUYẾN ĐÁP THƯ NGƯỜI

Thực tập công phu cần phải khởi đại nghi tình. Ông tập công phu chưa đầy một tháng đã kết thành khối. Nếu chân nghi hiện tiền thì dù khuấy cũng không động. Cần phải dũng mãnh tiến tới, trọn ngày như kẻ ngây khờ, khi thời tiết đến, không còn sợ con quỷ trong vò chạy mất.

Đây là nội dung bức thư Thiền sư đáp lại một người ngang cơ với ngài. Biết vị đó kết được khối nghi tình và có tỉnh lực, tuy thời gian công phu ngắn nhưng kết quả cao, ngài khuyên bằng cách tấn công, khá rồi đó nên phát huy thêm.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

ĐƯỞNG TRỞ VỀ

28 DAYS AGO
ĐƯỞNG TRỞ VỀ

Ai đã từng đọc kinh Pháp Hoa chắc rằng không thể quên câu chuyện: đứa con ông Trưởng giả bỏ cha đi lưu lạc lang thang, làm gã cùng tử thật đáng thương. Từ địa vị là con một ông Trưởng giả giàu có, gia tài, sự sản không thể tính kể, đó là một kho tàng mà mình sẽ thừa hưởng chứ không ai khác; nhưng đành bỏ đi lang thang, ăn mày từ nơi này sang nơi khác, đến nỗi mỗi ngày càng xa quê cũ. Rồi trong một giây phút nào đó, trên bước đường lưu lạc đó đây, bỗng dưng gã ăn xin lần lượt trở về đúng vào ngôi nhà xưa ấy, gặp ngay người cha ấy, nhưng nào có hay biết, vì đã quên mất cội gốc của mình từ lâu.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn: 17- Tôn Giả Xá Lợi Phất Bị Mẹ Mắng.

21 DAYS AGO

Không hận, hết bổn phận ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Tôn giả Xá-lợi-phất.

Khi Phật ở tại tinh xá Trúc Lâm, một hôm ngài Xá-lợi-phất dẫn năm trăm vị Tỳ-kheo đi khất thực và đến trước nhà bà mẹ Ngài trong làng Nàlaka. Bà mẹ mời chư Tăng vào nhà, chuẩn bị chỗ ngồi và trong khi dọn thức ăn cho Tôn giả, bà mắng Ngài:


xem tiếp

BÁT NHÃ TÂM KINH

BÁT NHÃ TÂM KINH GIẢNG GIẢI- GIẢNG VĂN KINH

1 MONTHS AGO
BÁT NHÃ TÂM KINH GIẢNG GIẢI- GIẢNG VĂN KINH

Hòa thượng Thích Thanh Từ - giảng giải

II. GIẢNG VĂN KINH

Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Khi Bồ tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

Trong đây khó nhất là chữ Không. Toànbộ Đại Bát-nhã gồm 600 quyển, rất rộng rất nhiều, ở đây vì bài kinh rút quá gọn, nên người đọc khó nhận ra được ý nghĩa.

Soi thấy năm uẩn đều khôngbằng cách nào?Chữ Không ở đây là soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, chớ không phải là không ngơ hay là chân không .


xem tiếp

Pháp Lữ

Buông Xả và Buông Lung

13 DAYS AGO
Buông Xả và Buông Lung

Chánh Hùng Lực

Người tu Phật chúng ta, ai ai cũng biết đến hai từ buông xả và buông lung. Thống khổ thay, buông lung thì thuận dòng sinh tử mà buông xả thì ngược dòng đối với chúng sinh đang chìm trong biển khổ. Biết rằng buông xả là an vui, là tự tại giải thoát, còn buông lung là sầu khổ, là đắm chìm, là trôi dạt khó có ngày cùng, bị ngũ dục nhận chìm trong lục đạo luân hồi, nhưng ít ai chịu buông xả mà chỉ thích buông lung.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

Vô Thường

11 DAYS AGO
Vô Thường

 

Chân Hiền Tâm

 

Thế gian như biển khơi
Du qua cả một đời
Tìm thấy gì trong ấy
Hay chỉ thấy đầy vơi?

Lá rơi rồi lá rơi
Bồ đoàn vẫn thiếu hơi
Đề Hoàn gia vọng tộc
Vô thường đã tới nơi.


xem tiếp