headertvtc

Mong
 Video -Từ Đường Trúc Lâm

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

thanhtutoantap11

Tin Tức

Lễ Khánh Thành Từ Đường Trúc Lâm

6 HOURS AGO
Lễ Khánh Thành Từ Đường Trúc Lâm

Tưởng  nhớ chiếc nôi chào đời của Hòa thượng Tôn sư thượng THANH hạ TỪ, nơi Ngài sanh ra, lớn lên, từng sống và phụng dưỡng cha mẹ, giữ tròn hiếu đạo đối với ông bà tổ tiên; Tăng Ni môn hạ cùng các Phật tử mơ ước có được ngôi từ đường để con cháu ngàn đời hương khói tri ân và đây cũng là truyền thống quý báu muôn đời của dân tộc Việt Nam, đặc biệt của những người con Phật.

Nhận thấy ý nghĩa cao đẹp này, Tăng ni và Phật tử Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử phát tâm mua lại những phần đất chung quanh nền nhà cũ, xây dựng ngôi từ đường Trúc Lâm, kỷ niệm nơi phát tích của Hòa thượng Ân Sư. Đồng thời hy vọng nơi đây cũng là ngôi nhà tâm linh cho dân chúng quanh vùng có nơi quy hướng, cải thiện đời sống đạo đức ngày một tốt đẹp hơn. Đây cũng chính là tâm nguyện của Hòa thượng Ân Sư trong suốt bao năm qua.

  --> DIỄN VĂN KHÁNH THÀNH TỪ ĐƯỜNG TRÚC LÂM (Nhấn chuột để xem)
  --> CẢM NIỆM CỦA PHẬT TỬ NGUYÊN THIỆN (Nhấn chuột để xem)
  --> BÁO CÁO XÂY DỰNG TỪ ĐƯỜNG TRÚC LÂM (Nhấn chuột để xem)


xem tiếp

Lễ Khánh Thành Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác

1 DAY AGO
Lễ Khánh Thành Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác

Sáng ngày 09 tháng 10 năm Ất Mùi (20/11/2015). Ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử cùng chư Tăng, Ni và Phật tử từ các đạo tràng đã vân tập đông đủ về thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, tọa lạc tại Ấp 1 - Xã Thạnh Tân - Tân Phước - Tiền Giang, để tiến hành các khóa Lễ An Vị Tôn Tượng Tổ , Lễ truyền giới bồ tát tại gia, Lễ chú nguyện xây dựng Tháp Đại Giác và Lộc Uyển mở đầu cho các hoạt động Lễ khánh thành TVTL Chánh Giác.

Đúng 9g00 sáng, ngày mùng 9 tháng 10 năm Ất Mùi (20/11/2015) Hòa thượng Ân Sư thượng Thanh hạ Từ, tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã chấn tích quang lâm Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác- Tiền Giang, trong niềm hân hoan và đầy cảm xúc của chư Tăng, Ni và Phật tử. Sự từ bi thị hiện của Hòa thượng Ân Sư ngày hôm nay dù tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu, đường xá xa xôi khiến bao con tim thổn thức, cùng nhau phải soi lại chính mình để nổ lực tiến tu hồng phần nào báo đáp lại ơn giáo dưỡng cao dày của Sư Ông.

  --> HUẤN TỪ CỦA BAN QUẢN TRỊ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM (Nhấn chuột để xem )
 --> DIỄN VĂN LỄ KHÁNH THÀNH THIỀN VIỆN TRÚC LÂM CHÁNH GIÁC (Nh ấn chuột để xem)
 


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Khóa IV: Bài Thứ 7 - Nhẫn Nhục Ba La Mật

5 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa IV: Bài Thứ 7 - Nhẫn Nhục Ba La Mật

- HT Thích Thiện Hoa -

A. Mở Ðề

Kinh Hoa Nghiêm có nói: “Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai” (một niệm lòng sân hận nổi lên, thì trăm ngàn muôn tức cửa nghiệp chướng đều mở ra). Thật vậy, lắm người vì một phút không dằn được cơn tức giận, mà đánh đập vợ con đến tàn tật, đốt phá của cải quý báu của ông cha để lại, rồi phải ân hận suốt đời. Lắm lúc, vì không làm chủ được tánh nóng nẩy mà tình cốt nhục phải chia ly, nghĩa vợ chồng phải phân rẽ, bạn chí thân trở thành kẻ oán thù…


xem tiếp

Phật học phổ thông: Khóa IV: Tinh Tấn Ba La Mật

23 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa IV: Tinh Tấn Ba La Mật

- HT Thích Thiện Hoa -

A. Mở Ðề

Ngạn ngữ ta có câu: “Ăn không lo, của kho cũng hết”. Thực vậy, dù tiền rừng bạc biển mà ăn rồi ngồi không, thì cơ nghiệp cũng có ngày tiêu tan. Ðôí với người giàu, lười biếng còn như thế, huống hồ đối với người nghèo túng, thì lười biếng là một chứng bệnh rất nguy hiểm…

Người làm ruộng không siêng năng cày cấy, bón phân tát nước, thức khuya dậy sớm, lo lắng mọi việc, thì đến mùa lúa, chắc chắn sẽ bị thất bại, thiếu trước hụt sau, nợ nần vây kéo, cả năm buồn bả.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Điều phục thân tâm

2 MONTHS AGO
Điều phục thân tâm

Theo thông lệ vào mùa an cư, tôi có ít lời sách tấn chư Tăng Ni và nhắc nhở Phật tử nỗ lực tu học. Người xuất gia mang trọng trách dìu dắt Phật tử cho nên đường hướng phải nắm cho thật vững. Hiểu lờ mờ, thực hành không đến nơi đến chốn, hướng dẫn người khác lệch đường, công đức không có, lại trở thành tội. Phật tử cũng cần biết định hướng tu hành cho đúng đắn để đạt lợi lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.


xem tiếp

Con đường đi đến Phật đạo

6 MONTHS AGO
Con đường đi đến Phật đạo

Tất cả chúng ta tu ai cũng sợ vọng tưởng dấy khởi, cho nên vọng khởi là liền bỏ, liền dẹp. Khi bỏ dẹp rồi, lúc đó nói mình không còn vọng tưởng. Nhưng chú thứ hai thứ ba trồi lên rồi bỏ dẹp… cứ làm như vậy suốt buổi có mệt không? Quả là còn nhọc hơn mấy người nông phu cuốc đất ngoài đồng nữa, phải không?

Ra đồng cuốc đất, giở cuốc lên cuốc xuống, làm mệt đứng chống cuốc thở, ngó trời ngó mây chơi. Còn mình ngồi đó, một giờ hai giờ có dám nghỉ đâu. Lúc nào cũng phải dòm chừng, hết chú này tới chú khác trồi lên liên miên. Một hai giờ đồng hồ không nghỉ chút nào hết.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ MÔNG SƠN DỊ DẠY CHÚNG

14 DAYS AGO
THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ MÔNG SƠN DỊ DẠY CHÚNG

Tôi năm hai mươi tuổi mới hiểu đạo, đến năm ba mươi hai tuổi đi thưa hỏi mười bảy mười tám vị trưởng lão, thế nào thực hành công phu, đều không ai chỉ ra manh mối. Sau đến tham học với trưởng lão Hoàng Sơn, dạy khán chữ Không. Suốt cả ngày đêm chăm chăm khán nó như mèo rình chuột, như gà ấp trứng, không cho gián đoạn. Khi chưa thấu triệt phải như chuột khoét rương chưa phủng thì không dời chỗ khác.


xem tiếp

THIỀN QUANG SÁCH TẤN - SƯ ĐẠI HUỆ CẢO ĐÁP LỜI HỎI

1 MONTHS AGO
THIỀN QUANG SÁCH TẤN - SƯ ĐẠI HUỆ CẢO ĐÁP LỜI HỎI

Thời nay có những kẻ tự mắt chưa sáng, chỉ biết dạy người tu tâm như ngây như chết là hết việc. Hoặc dạy người tùy duyên quán xét, mang vọng tình lặng lẽ chiếu soi. Hoặc dạy người việc ấy chớ soi xét... Các bệnh như thế, dụng công phu rất uổng không bao giờ liễu ngộ. Chỉ cần an tâm một chỗ, không việc gì chẳng được, một khi thời tiết nhân duyên đến, tự nhiên xúc chạm liền thấy khắp nơi đều bừng sáng.

Đem tâm thức duyên việc thế gian trần tục của mình, xoay lại để trên lầu Bát-nhã, dù đời này chưa triệt ngộ, nhưng khi chết nhất định không bị ác nghiệp kéo lôi. Kiếp sau, vừa ra đời là được ở trong nhà Bát-nhã, thấy nghe liền được thọ dụng. Việc này quyết định như vậy không thể nghi ngờ.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

TA LÀ GÌ ?

1 MONTHS AGO
TA LÀ GÌ ?

I. XÁC ĐỊNH RÕ CÁI GÌ LÀ TA ?
Nói chung, Đức Phật ra đời thuyết pháp độ sanh, cũng để chỉ rõ cho người nhận kỹ điều này, khiến người mở sáng mắt đạo, thấy đúng lẽ thật nơi con người đang sống giữa cuộc đời này chứ gì? Nghĩa là, sống mà không biết gì là Ta? Ai đang sống đây? Thì sao gọi là sống? Chính mình là chủ của cuộc sống, bao nhiêu thứ tạo tác cũng để vì mình, mà hỏi đến: Mình là gì? Thì chới với, lúng túng đáp không xong, vậy cái gì sống đây? Sống có ý nghĩa gì? Đó gọi là sống cũng như chết. Con người thông thường cứ lo tìm biết điều này, điều nọ, biết cải trên sao Hoả, sao Mộc, nhưng khi hỏi đến: Ta là gì? Trả lời không thông, thử hỏi có thực tế chưa? Hòa thượng có ví dụ, một người chủ nhà, hỏi đến việc nhà người này, người khác thì trả lời vanh vách, nhưng khi hỏi đến việc nhà mình thì ú ớ không thông, vậy là chúng ta sẽ kết luận thế nào? Người đó có thực tế hay không ?


xem tiếp

Ở ĐÂU CÓ TA LÀ Ở ĐÓ CÓ ĐAU KHỔ

2 MONTHS AGO
Ở ĐÂU CÓ TA LÀ Ở ĐÓ CÓ ĐAU KHỔ

I. TA LÀ GỐC MỌI TẠO TÁC TRÊN THẾ GIAN

Xét cùng tột thì tất cả con người sống ở thế gian là sống vì cái gì? Có người nói sống vì cha mẹ, sống vì con cái, sống vì sự nghiệp, sống vì xã hội, đất nước v.v…, mọi cái đều có vì v.v… hết. Nhưng nếu xét cho kỹ thì đều vì cái Ta, tức là từ cái Ta này mà nhân ra tất cả, nếu ngoài cái Ta thì còn cái gì, quý vị kiểm thử xem.

Ngay khi mới ra đời là chúng ta đã mang nó theo rồi, và trong suốt cuộc đời không lúc nào vắng mặt. Có ta mới có thương yêu, có ghét bỏ, có hơn có thua, có được có mất, người nào thuận với ta thì ta thương, còn không thuận thì ghét. Nếu không có ta thì lấy ai để mà hơn thua, lấy ai để được mất? Tất cả mọi sự sống ở trên đời này từ khổ đau cho đến hạnh phúc của thế gian cũng đều từ cái ta mà ra. Ai đau khổ? Chính ta đau khổ. Ai hạnh phúc? Cũng ta hạnh phúc, đâu có ngoài cái ta này.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn: 14 - Diễn Viên Xiếc Uggasena

7 DAYS AGO

Ðoạn hết các kiết sử ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Uggasena. Chuyện này đã được kể đầy đủ chi tiết trong phần chú giải bài kệ bắt đầu bằng câu: "Bỏ quá, hiện, vi lai".

Lúc ấy, các thầy Tỳ-kheo bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn, Uggasena nói: "Tôi không sợ", chắc chắn thầy ấy đã nói dối.


xem tiếp

Phẩm Bà La Môn: 13 - Thế Nào Là Bà-La-Môn?

27 DAYS AGO

Ta không gọi Phạm Chí ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một người Bà-la-môn.

Một người Bà-la-môn thầm nghĩ: "Sa-môn Cồ-đàm thường gọi các đệ tử là Bà-la-môn. Ta sanh trưởng trong dòng Bà-la-môn, vậy ông ấy phải gọi ta danh hiệu Bà-là-môn". Nghĩ thế, ông đến yêu cầu Phật điều ấy. Phật nói:


xem tiếp

KINH DUY MA CẬT

KINH DUY MA CẬT: TOÁT YẾU TOÀN BỘ KINH

20 DAYS AGO
KINH DUY MA CẬT: TOÁT YẾU TOÀN BỘ KINH

HT. Thích Thanh Từ giảng

Phần toát yếu nói về trọng tâm của bộ kinh, chứ không nói riêng từng phẩm. Nội dung mỗi bộ kinh đều có đủ bốn phần: giáo, lý, hạnh, quả. Cũng có khi giáo và lý chung nhau nên chỉ có ba là lý, hạnh, quả. Kinh này chú trọng về hạnh, như trong phẩm đầu có vị trời hỏi Phật, phải hành thế nào để được cõi Phật thanh tịnh. Muốn được cõi Phật thanh tịnh, không phải chỉ nguyện suông mà phải hành động và tu tập theo gương hạnh chư Bồ-tát. Vì vậy những phẩm kế nói về việc làm của cư sĩ Duy-ma-cật, đã thể hiện tâm vị tha sẵn sàng quên mình, dùng nhiều phương tiện giáo hóa chúng sanh trong mọi hoàn cảnh. Như Bồ-tát tu chứng Niết-bàn mà không trụ Niết-bàn, vì an trụ Niết-bàn thì không còn sanh tử, làm sao độ thoát chúng sanh. Tu chứng tất cả pháp mà không trụ tất cả pháp, vì muốn đi trong tam giới lục đạo để giáo hóa chúng sanh.


xem tiếp

KINH DUY MA CẬT: XIV- PHẨM CHÚC LỤY

1 MONTHS AGO
KINH DUY MA CẬT: XIV- PHẨM CHÚC LỤY

HT. Thích Thanh Từ giảng

Chúc lụy là đem hết tâm tư dặn dò lại người sau cố gắng thực hiện đúng theo tinh thần đức Phật chỉ dạy, duy trì bảo vệ kinh và ứng dụng tu hành. Như cha mẹ khi gần trăm tuổi, gọi con cháu đến dặn dò, gọi là di chúc.

Chánh văn:

Khi ấy Phật bảo Bồ-tát Di-lặc:

- Nay ta dùng vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nhóm họp pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác để phó chúc cho ông. Những kinh như thế, sau khi Phật diệt độ, trong đời mạt pháp các ông phải dùng thần lực lưu truyền rộng khắp cõi Diêm-phù-đề, không khiến cho đoạn tuyệt. Vì cớ sao? Trong đời vị lai sẽ có những người thiện nam thiện nữ, thiên long, quỷ thần, càn-thát-bà, la-sát... phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, ưa pháp Đại thừa; nếu như không được nghe những kinh như thế ắt mất lợi lành. Những người như đây nghe kinh này ắt thêm lòng tin vui, phát tâm hy hữu, sẽ đảnh lễ lãnh thọ. Tùy chỗ ứng hợp lợi lạc cho các chúng sanh, mà vì họ rộng diễn nói.


xem tiếp

Pháp Lữ

BÁT CHÁNH ĐẠO

11 DAYS AGO
BÁT CHÁNH ĐẠO


Joseph Goldstenin - Nguyễn Duy Nhiên dịch

Chúng ta vừa mới bắt đầu bước chân vào một hành trình. Cuộc hành trình đi vào thế giới của tâm ta. Một cuộc hành trình với mục đích để khám phá, tìm hiểu con người thật của mình. Nhưng bao giờ cũng vậy, vạn sự khởi đầu nan…

Mấy ngày tu tập đầu tiên sẽ đầy dẫy những bồn chồn, buồn ngủ, chán nản, lười biếng hay nghi ngờ, và đôi khi còn hối hận là mình đã lỡ dại tham dự khóa tu nữa. Bước đầu tiên nào cũng khó cả. Spinoza, vào lúc gần hoàn tất một tác phẩm triết học của ông, có viết: “Mọi công trình cao quí đều hiếm hoi và khó nhọc”. Con đường tầm đạo mà chúng ta đang bước chân vào cũng rất là hiếm có và trân kỳ. Bởi thế chúng ta phải biết từ tốn nhưng quyển Mount Analogue là một tỷ dụ thật đẹp cho cuộc hành trình mà chúng ta đang đi.


xem tiếp

Khảo về Tám thức và tâm lý học hiện đại - Thức thứ tám

27 DAYS AGO
Khảo về Tám thức và tâm lý học hiện đại - Thức thứ tám

Chánh Tấn Tuệ

Trong phần thức thứ bảy ở số báo NSGN 231, đã nói sơ về thức thứ tám. Kỳ này nói chính về thức thứ tám.

Thức thứ tám có nhiều công năng, nhiều nghĩa sai khác, nên Duy thức học gọi nó bằng nhiều tên khác nhau. Có khi gọi là tâm, vì thức này là chỗ chứa nhóm chúng tử do các pháp huân tập vào. Thức này cũng là nơi mà các chủng tử phát khởi hiện hành. Có khi gọi là thức A-lại-da, vì thức này là nơi tập hợp các pháp tạp nhiễm, giữ gìn không để mất đi, vì là chỗ để thức thứ bảy chấp làm nội ngã. Gọi là A-đà-na, vì thức này có công năng giữ gìn chủng tử và thân thể chúng sinh không để tan hoại. Có khi gọi là bản thức, vì bảy thức trước phải y cứ vào đây mà khởi hiện hành. Nó là sở y của bảy thức trước v.v…


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

TA

15 DAYS AGO
TA

 

Chánh bảo Trung    

 

Ta chỉ là Ta bóng hình Không-Sắc
Duyên Tướng pháp trần đối đãi diệt-sanh
Ta mới là Ta đang là…muôn pháp
Ẩn hiện không cùng Pháp giới hư không.


xem tiếp

TÂM XUẤT GIA

1 MONTHS AGO
TÂM XUẤT GIA

 

Chơn Tín Toàn   

 

Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi,
Dứt lòng luyến ái với đời thôi,
Chớ mãi lôi thôi cùng sanh tử,
Thân ở tại gia, tâm xuất gia. 

Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi
Xuất lìa tham ái, lìa sân si,
Xuất lìa ngã mạn, lìa chấp thủ,
Xuất khỏi vô minh, tâm xuất gia.

Dạo trong sanh tử thế đủ rồi,
Luân hồi thêm nữa cũng vậy thôi 
Tham sân si mãi rồi chỉ khổ
Nhổ gốc luân hồi lẹ, tâm ơi!

Chớ rời giới hạnh, nhớ phản quan
Nội tâm chánh niệm, định vững vàng
Tỉnh giác chiếu soi năm thủ uẩn
Giới Định Tuệ này thoát tử sanh.

Chớ buông lơi Trí về năm uẩn
Trí này đâm thủng lưới vô minh,
Trí này tẩy dục, tham, sân, mạn
Cửa vào bất tử rộng thênh thang.

Tỉnh giác nhìn vào dòng cảm giác,
Sẽ nhìn thấy rỏ tham sân si.
Tẩy sạch dục tham trong tâm trí
Thâm sâu trầm lặng, ý chẳng hành.

Đi, đứng, ngồi, nằm, tâm lặng yên
Nói, nín, thấy, nghe, chẳng nhiễm trần
Xuất gia, tâm tịnh, tham sân diệt,
Xuất khỏi vô minh - tâm xuất gia.

 


xem tiếp