headertvtc

Mong
 Video - Ngày truyền thống tông môn

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

Tin Tức

Lễ Phật thành Đạo - Ngày truyền thống Tông môn (2015)

5 HOURS AGO
Lễ Phật thành Đạo - Ngày truyền thống Tông môn (2015)

Sáng ngày mùng 8 tháng chạp năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 27/01/2015). Kỷ niệm ngày Phật Thích Ca Mâu Ni thành Đạo cũng là ngày truyền thống tông môn Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Theo thông lệ hàng năm toàn  thể chư Tăng, Ni  lãnh đạo các Thiền viện trong tông môn trong, ngoài nước và Phật tử từ các đạo tràng đã huân tập đông đủ về Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu, trang nghiêm, thành kính đãnh lễ, vấn an sức khỏe Hòa Thượng Tôn Sư -Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm thượng Thanh hạ Từ và tổ chức lễ kỷ niệm ngày Phật thành đạo.

---> Lời Giáo Huấn của Hòa thượng Tôn Sư - Nhân ngày truyền thống 08/12/Giáp Ngọ - 2015


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Bài Thứ 7- Ðạo Ðế (Nirodha Gamadukkha) - Tứ Niệm Xứ

1 DAY AGO
Phật học phổ thông: Bài Thứ 7- Ðạo Ðế (Nirodha Gamadukkha) - Tứ Niệm Xứ

HT Thích Thiện Hoa

A. Mở Ðề

Nói Tổng Quát Về Ðạo Ðế

Như trong bài trước đã nói, muốn thực chứng, thể nhập Niết Bàn thì phải tu theo phương pháp mà Phật đã dạy. Phương pháp chân chính, có hiệu quả chắc thật để thành Phật đó là Ðạo đế. Phần nầy là phần quan trọng nhất trong bài Tứ diệu đế, vì nếu có rõ biết đời là đau khổ, nguyên nhân của nó là gì, và nếu có thiết tha cầu giải thoát khỏi cảnh khổ để đến một cõi an vui tốt đẹp nhất là Niết Bàn, nhưng nếu không có phương pháp hiệu nghiệm để thực ghiện ý muốn ấy, thì biết cho nhiều cũng vô ích và càng thêm đau khổ. Do đó, Ðạo đế là phần quan trọng và được Phật dạy một cách rõ ràng chu đáo.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

TÌM LẠI MÌNH, BIẾT ĐƯỢC MÌNH LÀ TRÊN HẾT

28 DAYS AGO
TÌM LẠI MÌNH, BIẾT ĐƯỢC MÌNH LÀ TRÊN HẾT

Đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay là: “Tìm lại mình, biết được mình là trên hết.” Đề tài này, mới nghe qua quí vị thấy quá đơn giản, nhưng thật là thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta ai ai cũng có thói quen chạy ra bên ngoài, tìm kiếm bên ngoài. Vì thế chúng ta hiểu biết rất nhiều việc bên ngoài , nhưng khi trở lại tìm hiểu bản thân mình, con người mình thì rất là thiếu sót. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận ngành y khoa nghiên cứu về con người. Ở đây tôi muốn nói con người chúng ta còn có một giá trị khác hơn nữa.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

NGHIÊM HUẤN TÙNG LÂM-Lời dạy của thiền sư Hoàng Long Huệ Nam

10 DAYS AGO
NGHIÊM HUẤN TÙNG LÂM-Lời dạy của thiền sư Hoàng Long Huệ Nam

1. Buông bỏ vạn duyên

Ngài Hoàng Long Huệ Nam nói: “Ta trước kia cùng Văn Duyệt vân du ở Hồ Nam, thấy một kẻ nột tử mang gánh đi hành cước. Duyệt kinh dị, nhăn mặt chau mày mà mắng rằng: “Vật nơi khuê các ở chính trong nhà mình mà chẳng chịu bỏ đi, lại phiền luỵ đến phần gánh của người khác, thật quả là quá mệt nhọc”.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

TÌNH CHẤP NGÃ – NGÒI NỔ CỦA MỌI SỰ ĐỔ VỠ

7 YEARS AGO
TÌNH CHẤP NGÃ – NGÒI NỔ CỦA MỌI SỰ ĐỔ VỠ

I- NHÌN THẲNG SỰ THẬT:

Trong cuộc sống của thế gian này, mỗi người đang sống hàng ngày đây, có bao giờ mình tự đặt câu hỏi: Là cuộc sống của cái gì chăng? Phải thấy lại chỗ này để có một cuộc sống ý nghĩa hơn.

Xét kỹ lại, cuộc sống này là cuộc sống của một cát TA chứ không gì khác phải không?  Bởi ngay từ cái gốc ban đầu chúng ta sinh ra đời là từ nó mà ra - Tức là do lòng thám ái chấp ngã nên nó mới sinh ra ở đây;


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Tỳ Kheo: 7- Ðảng Cướp Ði Tu

19 HOURS AGO

Tỳ-kheo trú từ bi ...
 
Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một nhóm lớn Tỳ-kheo.
 
Khi Thượng tọa Kaccana ở trên một ngọn núi gần thành phố Kuraraghara trong nước Avanti, có một Phật tử tên Sona Kutikanna sau khi thấm nhuần chân lý do Ngài giảng dạy, bèn xin xuất gia. Ngài hai lần từ chối.
 
- Sona, thật là một điều khó khăn khi sống đời tịnh hạnh, phải cư trú đơn độc, ẩm thực đơn độc.


xem tiếp

KINH DUY MA CẬT

KINH DUY MA CẬT: III- PHẨM ĐỆ TỬ: A-NAN

5 DAYS AGO
KINH DUY MA CẬT: III- PHẨM ĐỆ TỬ: A-NAN

Chánh văn:
Phật bảo ngài A-nan:
- Ông đi đến thăm bệnh ông Duy-ma-cật.
Ngài A-nan bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn! Con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Vì cớ sao? Con nhớ thuở xưa, Thế Tôn thân có chút bệnh phải dùng sữa bò, con liền mang bát đến đứng trước cửa nhà đại Bà-la-môn. Khi ấy ông Duy-ma-cật đến hỏi con: “Thưa ngài A-nan, vì sao sáng sớm mang bát đến đứng đây?”

Con đáp: “Này cư sĩ, thân Thế Tôn có chút bệnh phải dùng sữa bò, nên tôi đến đứng đây.”


xem tiếp

Pháp Lữ

Con mắt không thể tự thấy

13 DAYS AGO
Con mắt không thể tự thấy

Chân hiền tâm

Nói lược có ba duyên

Khi mắt thấy cảnh vật, theo Duy thức học, ngay đó có ba thứ đang hiện hành: Căn, trần và thức. Với nghiệp thức của con người, phải hội đủ ba thứ này thì mắt mới thấy được cảnh vật.

Mắt là căn.

Cảnh vật là sắc trần.

Thấy là thức.

Thức, nói trong các kinh thuộc hệ A-hàm, là nhãn thức.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

Ánh Đạo Vàng

4 DAYS AGO
Ánh Đạo Vàng

Mừng ngày Phật thành Đạo mùng tám tháng chạp. Con xin kính dâng Tam bảo, Chư : Hòa thượng, Thượng tọa, Đại dức, Tăng, Ni và Phật tử gần xa bài thơ: Ánh Đạo Vàng

Chánh bảo Trung   

 


Nhân gian có tháng có ngày

Có giây có khắc có thời xa xưa

Đêm mùng tám tháng mười hai

Con vua Tịnh Phạn Ma Da Hậu hoàng

Tên là Thái tử Đạt Đa

Bỏ ngôi châu báu tầm ra Đạo vàng

Chúng sanh bốn bể muôn loài

Nương theo Ánh sáng vượt sông mê lầm

Từ nay sáng tỏ Cội nguồn

Chân tâm Phật tánh mọi loài đều như

Trời Người Ngạ quỷ Súc sanh…

Tuy thân tướng khác nhưng Tâm thể đồng

Như lai thật thể muôn loài

Chẳng sanh chẳng diệt thường hằng khắp nơi

Mênh mông phủ kín đôi bờ

Tùy duyên ẩn hiện mười phương không cùng

Do nhân vọng tưởng mê lầm

Duyên nơi bóng dáng sáu trần làm Ta

Vọng sanh nghiệp thức chuyển luân

Rơi vào ba cõi sáu đường diệt-sanh.


xem tiếp