headertvtc

Mong
 Video -Lễ Quy Y tại Thiền viện Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

Tin Tức

TỌA THIỀN ĐÓN XUÂN ẤT MÙI - 2015

1 MONTHS AGO
TỌA THIỀN ĐÓN XUÂN ẤT MÙI - 2015

Theo chương trình được thực hiện định kỳ mỗi độ xuân về tại Tổ đình thiền viện Thường Chiếu, toàn thể chư Tăng bước vào thời khóa công phu tọa thiền đón mừng xuân mới từ ngày mùng 4 tết (22/2/2015) kéo dài đến ngày 14 tháng Giêng năm Ất Mùi (03/03/2015) thì kết thúc. Chương trình tọa thiền đón xuân mỗi ngày 4 thời, mỗi thời 1 tiếng 30 phút. Buổi sáng từ 08g30 - 10g00, buổi chiều từ 14-15g 30, buổi tối từ 19g30-21g00, buổi khuya từ 03g15-05g00 sáng.  Mỗi Phật sự thường nhật tạm ngừng tập trung thời gian cho công phụ tọa thiền.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Bài Thứ 8 - Ðạo Ðế (Nirodha Gamadukkha) - Ngũ Căn Ngũ Lực

1 DAY AGO
Phật học phổ thông: Bài Thứ 8 - Ðạo Ðế (Nirodha Gamadukkha) - Ngũ Căn Ngũ Lực

HT Thích Thiện Hoa

A. Mở Ðề

Trong 37 món trợ đạo, Ngũ căn và Ngũ lực là những phương pháp quý báu, cũng quan trọng như các pháp khác; có thể đưa người tu hành từ địa vị phàm phu đến các Thánh quả trong ba thừa. Chúng là sự phục sức trang nghiêm, là phương tiện công hiệu giúp người thẳng tiến trên bước đường tu đạo, chứng quả. Vậy Phật tử chúng ta không thể không biết để trì hành.

B. Chánh Ðề
 
 I. Ðịnh Nghĩa Ngũ Căn
 

 Ngũ căn là năm căn. Căn đây tức là căn bản, là gốc rễ, là nguồn gốc để tất cả các thiện pháp xuất phát.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khuyên đời tiến đạo

1 MONTHS AGO
Khuyên đời tiến đạo

HT.Thích Thanh Từ  

Chúng ta chuẩn bị kết thúc một năm cũ, bước sang năm mới, tôi dẫn bài kệ “Khuyến thế tiến đạo” của Tuệ Trung Thượng Sĩ, để nhắc nhở tất cả Tăng Ni Phật tử cố gắng thức tỉnh tu hành:

Tứ tự tuần hoàn xuân phục thu,
Xâm xâm dĩ lão thiếu niên đầu,
Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng,
Tuế nguyệt không hoài vạn hộc sầu.
Khổ thú luân hồi như chuyển cốc,
Ái hà xuất một đẳng phù âu,
Phùng trường diệc bất mô lai tỷ,
Vô hạn lương duyên chỉ mạ hưu.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

NGHIÊM HUẤN TÙNG LÂM-Lời dạy của thiền sư Đại Huệ

13 DAYS AGO
NGHIÊM HUẤN TÙNG LÂM-Lời dạy của thiền sư Đại Huệ

Thiền sư Đại Huệ còn gọi là Diệu Hỷ, ngài có duyên rất lớn với Tăng Ni và Phật tử trong thời đó. Chỉ qua ba tháng an cư thôi mà ngài hướng dẫn rất nhiều người ngộ đạo, đạt đạo. Trong đó có những quan chức cao cấp cũng được khai thị. Cho nên ngài rất nổi tiếng về phương cách tiếp người.

Đọc ngài Đại Huệ, chúng ta thấy mình thiệt thòi làm sao. Không biết lúc đó ở đâu, mà tới bây giờ mới biết ngài qua sách vở ngữ lục. Thật kém phước duyên quá, nếu mình gặp ngài lúc đó có lẽ bây giờ đã xong việc rồi, khỏi phải nói dài dòng chi nữa.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

Hồi đầu thị ngạn

7 YEARS AGO
Hồi đầu thị ngạn

I. ĐỊNH NGHĨA
“HỒi ĐẦU”: là quay đầu trở lại hay xoay đầu trở lại. “Thị ngạn”: chính ngay đó là bờ mé. Đây là một câu người học Phật thường nghe nói, song ý nghĩa ngầm chứa trong đó không dễ gì hiểu hết một cách hời hợt được. Nói quay đầu lại, nhưng là bờ mé gì? Chỗ này thì không thể NÓI SUÔNG, GIẢi THÍCH SUÔNG mà được, mà là MỘT SỰ THỂ NGHIỆM CHÂN THẬT ngay chính mình mới rõ suốt. Để rõ điểm này, xin dẫn chuỵên ngài Văn Thù Tư Nghiệp.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Tỳ Kheo: 10- Vị Sa Môn Và Chiếc Khố Rách

20 DAYS AGO

Tự mình chỉ trích mình ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Trưởng lão Nangalakula.

Thuở ấy, có một người nghèo khổ chuyên đi làm thuê. Một ngày kia có vị Sa-môn thấy anh đang đi trên đường, trên người chỉ đóng chiếc khố rách, vai vác cái cày. Vị Sa-môn hỏi:

- Nếu anh chỉ kiếm sống bằng cách ấy, sao không đi tu cho khỏe?

- Bạch Ngài, ai mà chịu cho con, một người làm thuê đi tu ?


xem tiếp

KINH DUY MA CẬT

KINH DUY MA CẬT: IV- PHẨM BỒ-TÁT- BỒ-TÁT TRÌ THẾ

14 DAYS AGO
KINH DUY MA CẬT: IV- PHẨM BỒ-TÁT- BỒ-TÁT TRÌ THẾ

HT Thích Thanh Từ - giảng

Chánh văn:

Phật bảo Bồ-tát Trì Thế:

- Ông hãy đến thăm bệnh ông Duy-ma-cật.

Bồ-tát Trì Thế bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Vì cớ sao? Nhớ thuở xưa, con ở trong tịnh thất, khi đó ma Ba-tuần đem một muôn hai ngàn Thiên nữ, dáng giống như là Đế-thích, đánh nhạc ca hát, đi đến chỗ của con cùng những quyến thuộc của nó, đầu lễ dưới chân con, chắp tay cung kính đứng qua một bên. Con nghĩ đó là Đế-thích nên nói rằng: “Lành thay! Kiều-thi-ca, ông tuy có phước, không nên tự buông lung, nên quán ngũ dục là vô thường để cầu căn lành, nơi thân mạng, tài sản mà tu pháp kiên cố.”


xem tiếp

Pháp Lữ

TU KHÔNG NÊN ĐỘC TÀI

4 DAYS AGO
 TU KHÔNG NÊN ĐỘC TÀI

Hạnh Đoan biên dịch

Một buổi chiều nọ Hòa thượng Diệu Pháp mới vừa an tọa, thì một vị tóc điểm muối tiêu tiến tới quỳ xuống, chưa khai khẩu đã tuôn lệ như mưa, khóc chẳng thành tiếng, mọi người an ủi, ông mới dần bình tĩnh được chút và bắt đầu hướng về Hòa thượng kể chuyện của mình, cầu xin chỉ dạy.

Ông vừa buồn vừa tự trách, giống như phát xuất nỗi niềm sám hối bi ai từ nội tâm, khiến người có mặt ở đó không ai là không rơi lệ.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

Thiền sư về núi Phụng Hoàng

29 DAYS AGO
Thiền sư về núi Phụng Hoàng

 

Phổ Tâm   

 

Núi xuân trời biêng biếc
Thiền viện ẩn non ngàn
Người du xuân hối hả
Tâm theo cảnh lang thang.

Tùng bách ngời khí phách
Thiền tăng thường soi lắng
Sắc thân đều dứt sạch
Đuốc Tổ ngời tan băng.

Ân sư nay về núi
Truyền trao ngọc trong túi
Đàn con thầm nhận lấy
Gia tài xuân ngời ngời.


xem tiếp