headertvtc

Mong
 Video - Lễ Quy Y tại TV Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

Tin Tức

Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức từ thiện Bình Định

7 DAYS AGO
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức từ thiện Bình Định


Nhằm chia sẽ phần nào những khó khăn của đồng bào nghèo các tỉnh miền trung, sáng ngày 11/04/2014 (nhằm ngày 10 tháng 03 năm Giáp Ngọ) . Chư Tăng Ni và Phật tử tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức chuyến đi từ thiện tặng 500 phần quà, cho đồng bào nghèo tại 4 xã ( Xã Phước Nghĩa, Xã Nhơn Hạnh, Xã Phổ Trạch, Xã Vĩnh Lộc) thuộc địa bàn tỉnh Bình Định. Toàn bộ phần quà trên do Phật tử trong và ngoài nước quyên góp. BBT giời thiệu một số hình ảnh chuyến từ thiện.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: khóa 2 -Bài Thứ 4:Thiểu Dục Và Tri Túc

11 DAYS AGO
Phật học phổ thông: khóa 2 -Bài Thứ 4:Thiểu Dục Và Tri Túc

HT. Thích Thiện Hoa

A. Mở Ðề

Người đời phần nhiều thường đua chen, dong ruổi theo vật chất, không biết bao nhiêu cho vừa. Người thiếu thốn tham muốn đã đành, nhưng người dư giả, tiền bạc lấy thước mà đo, thế mà vẫn còn tham muốn.

Ðã tham muốn, thì không bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Ngạn ngữ có câu: “Bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy”. Thật đúng như thế, “lòng tham đã không đáy”, thì làm sao đầy được ?


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

SANH TỬ SỰ ĐẠI

4 DAYS AGO
SANH TỬ SỰ ĐẠI

Hỏi: Sanh tử sự đại. Vô thường tấn tốc.

Và: Sanh như đắp chăn đông. Tử như cổi áo hạ. Là Phật tử, xuất gia cũng như tại gia, chúng ta phải sống như thế nào đối với hai quan niệm trên ?

Đáp: Thông thường có hai hạng người tu, hạng người chưa đạt đạo muốn tiến tu thì lúc nào cũng phải khắc trên trán bốn chữ “Sanh tử sự đại”. Đó là chủ đích ngài Thích-ca lúc xuất gia. Khi đi tu là cốt giải quyết vấn đề sanh tử. Bao nhiêu người từ trước đến giờ đành bó tay đối với vấn đề sanh tử. Vì thế đức Phật quyết định giải quyết vấn đề sanh tử, chớ không chấp nhận cách bó tay đó.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

HẠNH NGUYỆN NGƯỜI CON PHẬT

20 HOURS AGO
HẠNH NGUYỆN NGƯỜI CON PHẬT

Đạo Phật có mặt trên quê hương Việt Nam khoảng thế kỷ thứ III cho đến nay, trải qua bao biến động thăng trầm nhưng sức sống và ánh sáng đạo pháp vẫn tuôn chảy lan tỏa khắp nơi, đem đến nguồn an vui hạnh phúc cho biết bao thế hệ Phật tử Việt Nam. Thành tựu ấy có được là nhờ sự có mặt và tiếp nối truyền thừa không gián đoạn của những bậc danh tăng nước Việt. Nên biết mạng mạch của đạo pháp nằm ở Tăng bảo, những bậc Tổ sư tiền bối chân tu thực học, giới đức kiêm ưu, đạo hạnh tỏa sáng.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

13 DAYS AGO
TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Buổi sinh hoạt hôm nay quý thầy sẽ nói về ý chỉ của Tứ Hoằng Thệ Nguyện.

Đây là bài nguyện mà chúng ta thường đọc, tuy thường đọc nhưng lại ít người hiểu được ý nghĩa. Vì thế, chúng ta cần phải học kỹ để hiểu sâu ý nghĩa trong đó, chớ không phải chỉ đọc suông.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Trước nói về ý nghĩa của hai chữ "Hoằng Thệ". Chữ "Hoằng" là rộng lớn. Tứ Hoằng Thệ Nguyện là bốn thệ nguyện rộng lớn. Vì sao gọi là thệ nguyện rộng lớn ?


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Tham Ái: 1- Con Cá Vàng

-1 DAYS AGO

Người sống đời phóng dật...

Câu chuyện xảy ra khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ viên, trong trường hợp của cá vàng Kapilamaccha.

Chuyện quá khứ

1A. Thầy Tỳ Kheo Tự Phụ - Ðảng Cướp

Thuở xưa, thời đức Phật Ca-diếp nhập Niết-bàn, có hai anh em một gia đình quý tộc xuất gia làm Sa-môn. Người anh tên Sodhana và người em tên Kapila. Cả người mẹ Sàdhinì và cô em gái Tàpanà cũng xuất gia làm Tỳ-kheo ni. Khi xuất gia, cả hai anh em đều làm tròn bổn phận với bậc thầy thế độ và các vị Giáo thọ một cách thành kính. Một ngày nọ, họ hỏi thầy:


xem tiếp

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

II - PHẦN CHÁNH TÔNG: H - CHỈ PHÁP THÂN BA ĐỜI NHƯ LAI QUÁ CHỖ NGHĨ NGỢI CỦA THẾ GIAN, CHẲNG PHẢI NGHĨA SÁT-NA, TRƯỚC SAU KHÔNG LỖI THANH TỊNH VÔ LẬU.

3 DAYS AGO
II - PHẦN CHÁNH TÔNG: H - CHỈ PHÁP THÂN BA ĐỜI NHƯ LAI QUÁ CHỖ NGHĨ NGỢI CỦA THẾ GIAN, CHẲNG PHẢI NGHĨA SÁT-NA, TRƯỚC SAU KHÔNG LỖI THANH TỊNH VÔ LẬU.

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch


1- CHỈ PHÁP THÂN TỰ THÔNG QUÁ CHỖ NGHĨ NGỢI CỦA THẾ GIAN.

- THƯA THỈNH VỀ CHƯ PHẬT CÓ HẰNG SA DIỆU NGHĨA.

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Như Thế Tôn đã nói “Quá khứ chư Phật như hằng hà sa, vị lai hiện tại cũng lại như thế”. Thế nào Thế Tôn là như nói mà tín thọ hay lại có nghĩa khác? cúi xin Như Lai thương xót giải nói.


xem tiếp

Pháp Lữ

CHUYỂN HÓA NỘI TÂM

9 DAYS AGO
CHUYỂN HÓA NỘI TÂM

Thuận Hùng

Nói đến đạo Phật là nói đến tinh thần từ bi giác ngộ và giải thoát. Thiết nghĩ, trong Phật giáo ai cũng đều có ý thức rằng người tu hành phải có tâm từ bi và trí tuệ,  để mình xoá tan những màn đêm vô minh đen tối của cuộc đời từ vô lượng kiếp đến nay, và đem lại lòng yêu thương vô hạn cho nhân loại. Vô minh đen tối ấy là những vọng tưởng của thập sử: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến… Nếu hành giả nào còn cưu mang những dây mơ rễ má ấy trong lòng thì nó sẽ sai sử chúng ta mãi mê điên đảo, trầm luân trong sanh tử luân hồi. Cho nên ngài Khuê Phong có nói: “Vọng tưởng không là gì nhưng nếu chúng ta theo nó thì  thật là nguy hiểm vô cùng.” Vì vậy trong kinh Tăng Nhất A-hàm, Phật dạy: “Thà dùng kiếm bén cắt đứt lưỡi mình, chứ không bao giờ nóng giận nói lời thô lỗ để phải bị đoạ vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.” 


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

HÃY CỐ GẮNG LO TU

20 HOURS AGO
HÃY CỐ GẮNG LO TU

 

Hàn sĩ Thích Giác Văn 
  

 

Hãy cố gắng lo tu hành tinh tấn
Mỗi ngày qua hơi thở giảm thưa dần
Kiếp con người bởi thành trụ hoại không
Thân tứ đại cũng chết dần theo năm tháng.

Người chí sĩ không tham sang mặc sướng
Biết phù du kiếp sống chẳng bao lâu
Cá tham mồi nên cá phải mắc câu
Không vướng mắc như chim trời tự tại.


xem tiếp