headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 30/09/2023 - Ngày 16 Tháng 8 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Lễ khánh tuế Sư Ông

khanhtueSuOng

Chuẩn bị Lễ khánh Tuế Sư Ông.

kt00Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị cho Lễ khánh tuế Hòa thượng Ân Sư - thượng Thanh hạ Từ - ngày 17 tháng 07 Quý Mão (ngày 01/09/2023).

Tổ chức tại Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu -  Số 1C, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai.

 
[ Quay lại ]