headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 16/12/2017 - Ngày 29 Tháng 10 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang Mong
 Video - Sám hối 6 căn

THÔNG BÁO

phathoang

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với

Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức

LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 709
ngày Đức Vua


Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

 

01/11/Mậu Thân (1308) - 01/11/ Đinh Dậu (2017)

 

+ Thời gian tổ chức : Ngày 01 tháng 11- Đinh Dậu ( nhằm ngày 18/12/2017).

+Tổ chức tại: Thiền viện Thường Chiếu, số 1C, Phước Thái , huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chương trình đại lễ

 07 giờ 30:

- Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng, Ni vân tập.

- Tiếp đón Quan khách.

- Phật Tử tập trung.

 08 giờ 00: KHAI MẠC

- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

- Sơ lược Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Lời tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của TWGH và Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

- Phát biểu của Chính quyền.

- Dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Cảm tạ của ban Tổ Chức.

- Bế mạc  - hồi hướng.

BBT Kính Thông Báo

Thời khoá

KHÓA BIỂU TU HỌC  VÀ LAO ĐỘNG

A. HÀNG NGÀY
SÁNG  
  03g 00  Một hồi 3 tiếng kẻn báo thức
  03g 15  Hô chuông tọa thiền
  05g 00  Một hồi kiểng xả thiền
  05g 45  Ba tiếng bảng tiểu thực
  06g 30  Ba tiếng kiểng công tác
  10g 00  Một hồi kiểng xả công tác
TRƯA  
  10g 45

 Ba tiếng bảng thọ trai

  12g 00

 Ba tiếng kiểng chỉ tịnh

CHIỀU  
  13g 00

 Một hồi ba tiếng kiểng thức chúng

  14g 00

 Ba tiếng kiểng học

  16g 00

 Nghỉ học

  17g 00

 Một hồi kiểng báo nghỉ công tác trong ngày - Tiểu thực

TỐI  
  18g 00  Ba tiếng kiểng lễ tụng kinh sám hối
  18g 30  Ba tiếng kiểng tọa thiền - Hô chuông tọa thiền 
  21g 00  Một hồi kiểng xả thiền
  21g 30  Ba tiếng kiểng chỉ tịnh
B. MỖI THÁNG
Công tác Phổ thỉnh  và Thỉnh nguyện là ngày 15 và ngày 30 hàng tháng . Tháng thiếu là ngày 29
[ Quay lại ]