headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 23/03/2019 - Ngày 18 Tháng 2 Năm Kỷ Hợi - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

TÂM VÔ TÂM

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 04/02/2019 ( Ngày 31 tháng chạp - Mậu Tuất ) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:02:29

14:30 MB

 

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

COI CHỪNG THUA ĐAU

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 24/01/2019 ( Ngày 19 tháng chạp-Mậu Tuất ) tại 

Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu - Giỗ TỔ lần thứ 46
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

39:31

09:04 MB

 

 

KINH PHÁP BẢO ĐÀN-27

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 31/12/2018 ( Ngày 15 tháng 11 - Mậu Tuất ) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:05:28

14:90 MB

 

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

HÃY NGU ĐI

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 16/12/2018 ( Ngày 10 tháng 11-Mậu Tuất ) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:01:48

14:10 MB

 

 

TÌM NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 06/12/2018 ( Ngày 30 tháng 10-Mậu Tuất ) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử  -  Quảng Ninh
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

50:12

11:40 MB

 

 

KINH PHÁP BẢO ĐÀN-26

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 25/11/2018 ( Ngày 19 tháng 10 - Mậu Tuất ) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:58:21

13:30 MB

 

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

CON ĐƯỜNG KHÔNG CÓ THẤT BẠI

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 18/11/2018 ( Ngày 12 tháng 10-Mậu Tuất ) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

58:59

13:50 MB

 

 

COI CHỪNG CÁI TƯỞNG NÓ GẠT

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 21/10/2018 ( Ngày 13 tháng 09-Mậu Tuất ) tại 

THIỀN VIỆN BỒ ĐỀ - Hoa Kỳ
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:08:13

15:60 MB

 

 

TỪ BỎ TẬP KHÍ CHẤP NGÃ

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 16/10/2018 ( Ngày 08 tháng 09-Mậu Tuất ) tại 

Rừng Thiền TỨ ẤN  - Hoa Kỳ
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

52:44

12:00 MB

 

 

CHUYỂN HÓA NỘI TÂM

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 14/10/2018 ( Ngày 06 tháng 09-Mậu Tuất ) tại 

Khóa tu mùa thu 2018 - TV Quang Chiếu  - Hoa Kỳ
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

55:32

12:70 MB

 

 

KINH PHÁP BẢO ĐÀN-25

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 07/10/2018 ( Ngày 26 tháng 8 - Mậu Tuất ) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:03:15

14:40 MB

 

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)