headertvtc


   Hôm nay Thứ hai, 16/01/2017 - Ngày 19 Tháng 12 Năm Bính Thân - PL 2560 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

 THÔNG BÁO

giotosu44

- BBT Kính thông báo -

TA LÀ CÁI QUÁI GÌ

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 19/12/2016 ( Ngày 20 tháng 11 -Bính  Thân) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:09:01

15:80 MB

 

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

Kinh Pháp Bảo Đàn-09

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 11/12/2016 ( Ngày 13 tháng 11 -Bính  Thân) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:03:09

14:40 MB

 

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

BUÔNG XẢ TẤT CẢ LIỀN ĐƯỢC TỰ DO

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 28/11/2016 ( Ngày 30 tháng 10 -Bính  Thân) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử  -  Quảng Ninh
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

57:31

13:10 MB

 

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

HUẤN LUYỆN TÂM

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 20/11/2016 ( Ngày 22 tháng 10 -Bính  Thân) tại 

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác  -  Tiền Giang
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:03:44

14:50 MB

 

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)

Kinh Pháp Bảo Đàn-08

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 13/11/2016 ( Ngày 14 tháng 10 -Bính  Thân) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:01:43

14:10 MB

 

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

TAI HỌA CỦA CÁI TƯỞNG

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 15/10/2016 ( Ngày 15 tháng 09 -Bính  Thân) tại 

Tại Đạo Tràng Hoa Ưu Đàm - ÚC
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:58:29

13:30 MB

 

(- do PT  Đăng Chân  cung cấp -)

HÃY GIỮ LẤY TÂM

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 15/10/2016 ( Ngày 15 tháng 09 -Bính  Thân) tại 

Tại Đạo Tràng Hoa Ưu Đàm - ÚC
 

 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:04:29

14:70 MB

 

(- do PT  Đăng Chân  cung cấp -)

TINH THẦN BỒ TÁT GIỚI

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 11/10/2016 ( Ngày 11 tháng 09 -Bính  Thân) tại 

Tại Đạo Tràng Hỷ Xả - ÚC
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:11:00

16:20 MB

 

(- do PT  Đăng Chân  cung cấp -)

Kinh Pháp Bảo Đàn-007

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 23/10/2016 ( Ngày 23 tháng 09 -Bính  Thân) tại 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đàlạt
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:03:40

14:40 MB

 

(- do anh Lê Trí  cung cấp -)

TU LÀ CHUYỂN HÓA TẠP KHÍ

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 09/10/2016 ( Ngày 09 tháng 09 -Bính  Thân) tại 

Tại Đạo Tràng VÔ ƯU - ÚC
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

00:56:40

12:90 MB

 

(- do PT  Đăng Chân  cung cấp -)

CÁC BÀI GIẢNG CỦA T.T THÍCH THÔNG PHƯƠNG TẠI ÚC CHÂU

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng tại

SYDNEY- ÚC CHÂU
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

01:09:51

16:90 MB

 

File 02

00:57:05

13:00 MB

 

File 03

01:18:42

18:00 MB

 

File 04

01:06:22

15:10 MB

 

File 05

00:18:46

04:29 MB

 

File 06

00:11:54

02:72 MB

 

(- do PT Đăng Chân  cung cấp -)