headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 22/10/2020 - Ngày 6 Tháng 9 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

thanhtutoantap new3

Tin Tức

Khánh Tuế Ban Lãnh Đạo Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - DL 2020

23 DAYS AGO
Khánh Tuế Ban Lãnh Đạo Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - DL 2020

Theo thông lệ hàng năm, vào buổi chiều ngày 26 tháng 07 Âm Lịch - tại Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu , toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử từ khắp nơi cùng nhau  hoan hỷ  vân tập đông đủ về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu để chuẩn bị tổ chức Lễ Khánh Tuế Hòa thượng thượng Nhật hạ Quang trụ trì Tổ Đình. Đúng 8g30 sáng ngày 27 tháng 07 năm Canh Tý (nhằm ngày 14/09/2020) toàn thể đại chúng trang nghiêm, thành kính tổ chức Lễ mừng khánh tuế Hòa thượng trụ trì cùng toàn thể quý Thầy trong Ban lãnh đạo Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

NGÀY TỰ TỨ NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI XUẤT GIA

2 YEARS AGO
NGÀY TỰ TỨ NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI XUẤT GIA

Nhân ngày Tự tứ , tôi nói sơ lược ý nghĩa và bổn phận của người xuất gia . Mong Tăng Ni lãnh hội thực hành tốt, để không đi ngược lại với bản hoài cầu đạo giác ngộ giải thoát của chính mình, đồng thời đền trả được tứ trọng ân.

Xuất gia là tu hạnh giải thoát . Tự mình tu để được giải thoát , đồng thời hướng dẫn chỉ dạy cho người khác tu cùng giải thoát nữa. Tất cả tuổi thanh xuân , bầu nhiệt huyết thời son trẻ của mình, đều dồn hết cho đạo, cho Phật pháp . Để mai kia lớn lên mình đủ tư cách lãnh đạo , hướng dẫn Phật tử tu hành .

Vì vậy hàng xuất gia trẻ tuổi không được phép ở nhà nương tựa cha mẹ . Đã xuất gia rồi mà trở về nhà là một sự thối tâm , một lui sụt rất lớn. Quý vị tu trẻ không nên nghĩ đến điều đó. Đã xuất gia rồi thì phải cương quyết dù chết dù sống cũng phải đi tới cùng , chứ không thể đi một đoạn rồi lui sụt. Như vậy mình là một người không có lý tưởng, không có lập trường , không có ý chí . Kẻ đó làm việc gì cũng không thành tựu .

Đó là ý nghĩa thứ nhất, xuất gia là ra khỏi nhà thế tục .


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Cảnh Sầm

1 MONTHS AGO
HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Cảnh Sầm

Thiền sư Cảnh Sầm
(Trường Sa)

Sau khi đắc pháp nơi Nam Tuyền, Sư đến Lộc Uyển an trụ. Về sau, Sư không ở một chỗ nhất định, chỉ tùy duyên tùy cảnh giáo hóa độ sanh. Vì thế, người đương thời gọi Sư là Hòa thượng Trường Sa.

Trường Sa nghĩa là không trụ chỗ nào, tùy duyên giáo hóa khắp nơi. Ngài là đệ tử nối pháp của thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện.

Sư thượng đường dạy chúng:


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thông Phương

XÉT QUẢ NGỪA NHÂN

14 DAYS AGO
XÉT QUẢ NGỪA NHÂN

Kinh dạy: “Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Bồ tát có trí tuệ thấy rõ quả vốn từ nhân mà sanh, nên cẩn thận từ cái nhân, không muốn có cái quả đó thì trước phải tránh cái nhân đó. Trái lại, chúng sanh vì thiếu trí tuệ, cái nhân ác cứ tạo rồi khi quả đến thì than van oán trách, chạy trốn hoặc tự tử… Song trốn làm sao khỏi, khi quả đã chín tới? Mình chửi người, mà muốn người đừng chửi lại, đừng oán hờn mình sao được? Nếu mình có quyền thế, họ không dám chửi lại ngay lúc đó, nhưng họ cũng hận trong lòng, gặp dịp mình thất thế họ sẽ trả lại cho mình.


xem tiếp

Pháp Lữ

PHỤNG DƯỠNG ĐÚNG PHÁP MỚI ĐƯỢC PHƯỚC LỚN

1 MONTHS AGO
PHỤNG DƯỠNG ĐÚNG PHÁP MỚI ĐƯỢC PHƯỚC LỚN

Quảng Tánh

Hiếu dưỡng với cha mẹ, cúng dường các bậc đáng kính là một trong những pháp lành cao quý, phước báo vô lượng. Nhất là cha mẹ, hai đấng sinh thành đã dày công giáo dưỡng chúng ta nên người thì ơn sâu nghĩa nặng khó đáp đền. Vấn đề đặt ra là nguồn gốc của tài vật mà chúng ta đem phụng dưỡng, cúng dường cha mẹ có đúng như pháp hay không ?


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

Sống vui !!!

6 MONTHS AGO
Sống vui !!!

 

-TTT-

 
Chuyện của tương lai, chuyện đất trời

Âu sầu, lo nghĩ... sống không vui...

Đường đời vốn dĩ không bằng phẳng

Chấp nhận vô thường .... Sống nhẹ lơi!

xem tiếp