headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 22/02/2018 - Ngày 7 Tháng 1 Năm Mậu Tuất - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Tet2018 2  Mongxuan
Đêm phổ trà tại TV Thường Chiếu (3-2-1992)

BỒ TÁT GIỚI

BỒ TÁT GIỚI

Ni Sư HẠNH CHIẾU

giảng  vào ngày 28/11/2917 (ngày 11 tháng 10 Đinh Dậu)  tại TVTL Trí Đức Ni

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File 01

01:06:12

15:01 MB

File 02

00:46:10

10:05 MB

File 03

00:48:07

11:00 MB

File 04

01:10:12

16:00 MB

File 05

00:50:12

11:40 MB

File 06

00:54:37

12:50 MB

File 07

00:09:49

02:25 MB

 

 

 Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

[ Quay lại ]