headertvtc

Mong
 Video -Từ Đường Trúc Lâm

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

Thiền Sư Ni - Cập nhật 20/11/2015

Thiền Sư Ni

S.C HẠNH CHIẾU giảng cho quí Sư Cô tại

Khu vực Am Thất khu vực ngoại viện TV Thường Chiếu

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

01 

1:03:14

09:04 MB

02 

1:09:23

09:92 MB

03 

1:08:48

09:84 MB

04 

1:04:01

09:16 MB

05

1:18:13

11:10 MB

06

1:04:32

09:23 MB

07

1:10:06

10:00 MB

08

53:27

07:64 MB

09

55:37

07:95 MB

10

1:14:06

10:60 MB

11

1:08:02

09:73 MB

12

1:16:09

10:80 MB

13

1:21:48

11:70 MB

14

1:09:40

09:94 MB

15

1:01:01

08:78 MB

16

1:20:45

11:50 MB

17

1:08:59

09:87 MB

18

1:09:35

09:95 MB

19

1:02:13

08:09 MB

20

1:03:29

09:08 MB

21

0:56:51

08:13 MB

22

01:02:54

08:99 MB

23

01:10:27

10:00 MB

24

01:15:25

09:00 MB

25

01:05:21

09:35 MB

26

01:22:28

75:50 MB

27

01:05:04

09:31 MB

28

01:09:53

11:90 MB

29

01:05:44

11:20 MB

30

01:11:26

12:20 MB

31

01:05:50

11:30 MB

32

01:07:14

11:50 MB

 

- Tiếp tục cập nhật  -
 

 Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

[ Quay lại ]