headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 22/06/2017 - Ngày 28 Tháng 5 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

Thập Đại Đệ Tử Phật - cập nhật ngày 04/06/2017

Thập Đại Đệ Tử Phật

Ni Sư HẠNH CHIẾU

giảng tại TV Linh Chiếu

Trong Khóa tu tập định kỳ

vào ngày thứ bảy tuần thứ 1 của mỗi tháng.

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

01 

1:04:35

09:23 MB

02 

1:11:42

10:02 MB

03 

1:01:53

08:87 MB

04 

1:14:57

10:70 MB

05 

1:09:14

09:90 MB

06 

54:51

07:84 MB

07 

1:02:23

08:93 MB

08 

1:08:14

09:76 MB

09 

1:03:38

09:10 MB

10 

1:12:08

10:30 MB

11 

1:12:57

10:20 MB

12 

1:02:06

08:88 MB

13 

1:03:49

09:12 MB

14

1:06:21

09:49 MB

15

1:17:23

11:00 MB

16

1:11:59

10:20 MB

17

1:16:18

09:46 MB

18

56:43

08:11 MB

19

01:04:05

09:16 MB

20

57:56

08:29 MB

21

1:02:41

08:97 MB

22

48:56

07:00 MB

23

57:52

08:27 MB

24

1:03:19

09:06 MB

25

1:10:36

10:10 MB

26

58:52

08:42 MB

27

58:19

08:34 MB

28

01:00:19

08:62 MB

29

01:05:34

09:38 MB

30

01:01:31

07:04 MB

31

01:04:43

11:10 MB

32

01:02:26

10:70 MB

33

01:11:04

12:20 MB

34

01:07:17

11:50 MB

35

01:15:17

12:90 MB

36

01:05:42

11:20 MB

37

01:00:25

10:30 MB

38

01:09:06

11:80 MB

39

01:14:25

12:70 MB

40

01:03:24

10:80 MB

41

01:14:36

12:80 MB

42

01:04:45

10:90 MB

43

00:57:24

09:85 MB

44

01:10:12

16:00 MB

45

01:09:27

15:90 MB

46

01:06:49

15:20 MB

47

01:04:40

14:80 MB

48

57:30

13:10 MB

49

01:13:59

16:90 MB

50

01:08:56

15:70 MB

51

00:56:49

13:00 MB

- Tiếp tục cập nhật  -
 

 Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

[ Quay lại ]