headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 23/09/2020 - Ngày 7 Tháng 8 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2020  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

KINH DI GIÁO - Cập nhật ngày 12/05/2013

KINH DI GIÁO

Sư Cô HẠNH CHIẾU

giảng thường kỳ

 vào ngày Chủ Nhật  tuần thứ 2 hàng tháng

tại TVTL Trí Đức Ni

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

01:13:53

11:08 MB

File 02

01:06:16

09:48 MB

File 03

0:56:37

08:09 MB

File 04

0:59:27

08:50 MB

File 05

1:14:25

10:06 MB

File 06

1:19:32

11:40 MB

File 07

1:17:37

11:10 MB

File 08

1:10:59

10:10 MB

File 09

1:00:28

08:65 MB

File 10

1:01:13

08:75 MB

File 11

1:16:50

10:90 MB

File 12

1:07:41

09:68 MB

File 13

1:18:14

11:10 MB

File 14

1:14:06

10:60 MB

File 15

1:08:13

09:76 MB

File 16

1:05:06

09:31MB

File 17

1:01:56

08:86 MB

File 18

1:19:51

11:40 MB

 

 

 Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

 

 

[ Quay lại ]