headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 21/11/2018 - Ngày 15 Tháng 10 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

THÔNG BÁO

thiepmoi1
thiepmoi2
thiepmoi4

BBT Kính Thông Báo

KINH DI GIÁO - Cập nhật ngày 12/05/2013

KINH DI GIÁO

Sư Cô HẠNH CHIẾU

giảng thường kỳ

 vào ngày Chủ Nhật  tuần thứ 2 hàng tháng

tại TVTL Trí Đức Ni

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

01:13:53

11:08 MB

File 02

01:06:16

09:48 MB

File 03

0:56:37

08:09 MB

File 04

0:59:27

08:50 MB

File 05

1:14:25

10:06 MB

File 06

1:19:32

11:40 MB

File 07

1:17:37

11:10 MB

File 08

1:10:59

10:10 MB

File 09

1:00:28

08:65 MB

File 10

1:01:13

08:75 MB

File 11

1:16:50

10:90 MB

File 12

1:07:41

09:68 MB

File 13

1:18:14

11:10 MB

File 14

1:14:06

10:60 MB

File 15

1:08:13

09:76 MB

File 16

1:05:06

09:31MB

File 17

1:01:56

08:86 MB

File 18

1:19:51

11:40 MB

 

 

 Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

 

 

[ Quay lại ]