Đãnh Lễ Sư Ông trước khi nhập hạ 2017

Mộ số hình ảnh đại diện ban lãnh đạo các thiền viện tác bạch Sư Ông trước khi nhập hạ

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]