Hình ảnh những giấy phút cuối cùng của Hòa thượng Thích Đắc Pháp

Trong những ngày qua, chư môn đệ của HT. Thượng Đắc hạ Pháp cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni đã đến Thiền Viện Sơn Thắng, TP. Vĩnh Long, tỉnh, Vĩnh Long thăm sức khỏe Hòa thượng. Hòa thượng đã ra đi trong vòng tay yêu thương cung kính của các đệ tử cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni. Ngài đã xã báo thân trong niềm hỷ lạc vô biên, bỏ đi huyễn thân giả hợp. Dưới đây là một số hình ảnh cuối cùng về bậc chân tu khả kính!

hinh01

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh26

hinh27

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

hinh02

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]