Hạnh Hương Ngọa Vân Am -11/2011

Một số hình ảnh Hành Hương Ngọa Vân Am (26/11/2011)

(Ảnh PT Đăng Chân)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]