Chương trình lễ Vu Lan và lễ Tự Tứ 2008

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN VÀ LỄ TỰ TỨ

Tại THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

PL 2552 - 2008

Ngày 14 AL
 

 18 giờ 00 :   Khóa lễ Bát Nhã.
 19 giờ 30 Chư Tăng tọa thiền đón Vu lan.
                     Phật tử các nơi về Lễ phật.

Ngày 15 AL

 06 giờ 00 :  Tiểu thực.

 07 giờ 00 : Chư Tăng, Ni trong tông môn các nơi tề tựu về Tổ đình Thường Chiếu.

 08 giờ 30 : Hòa thượng Trụ trì thiền viện thuyết giảng chủ đề Vu Lan.

 11 giờ 00 : Cúng dường trai tăng (Phật tử DIỆU PHƯƠNG -  AN HẠNH cùng các Phật tử trong và ngoài nước cúng dường tịnh tài và tịnh vật cho trên một ngàn hai trăm Tăng, Ni nhân dịp lễ Vu Lan năm nay tại Thiền Viện Thường Chiếu)
 13 giờ 00 : Lễ Tự tứ.

 17 giờ 00 : Hoàn mãn.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]