TỪ BỎ TẬP KHÍ CHẤP NGÃ

 Thượng tọa Thích Thông Phương - giảng

Ngày 16/10/2018 ( Ngày 08 tháng 09-Mậu Tuất ) tại 

Rừng Thiền TỨ ẤN  - Hoa Kỳ
 

Số TT

Thời gian

Kích thước

  Download

 Nghe

File 01

52:44

12:00 MB

 

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]