Hình ảnh TV Thường Chiếu

Hỉnh ảnh Thiền viện Thường Chiếu

Trang hình ảnh này do anh ĐÀO QUANG QUYẾT - Công ty Wonav Corp
(A2-806 - Chi Linh - Vung Tau)  thực hiện và phát tâm cúng dường cho trang web thuongchieu.net.

BBT xin cảm niệm công đức của anh Quyết và tập thể anh em đã thực hiện bộ ảnh này.   

Kính mới quí đọc giả nhấn (click) chuột để vào xem

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]