headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 25/05/2018 - Ngày 11 Tháng 4 Năm Mậu Tuất - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2018  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

THÔNG BÁO

thiepmoi

BBT Kính Thông Báo

BannerPhatDan2018

 

Đại Lễ Phật Đản

THÔNG ĐIỆP ĐỨC PHẬT RA ĐỜI

10 YEARS AGO
THÔNG ĐIỆP ĐỨC PHẬT RA ĐỜI

 Thích Thông Phương

I. TIN VUI CHO THẾ GIAN

Theo lịch sử, đức Phật Thích Ca Mâu hiện thân thành Phật nơi cõi đời này, là một con người lịch sử thật sự. Ngài đản sinh nơi vườn Lâm-tì-ni (hiện ở xứ Né pal) cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma-da. Điểm nổi bật trong buối sáng hôm ấy là, Ngài đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói to lên như tuyên bố với thế gian :


xem tiếp

Sử 33 Vị Tổ Ấn Hoa

LỜI ĐẦU SÁCH

su3vito2

Đức Thế Tôn thị hiện ra đời đã trên 25 thế kỷ, là vị giáo chủ cõi Ta-bà, đấng toàn giác, toàn trí, toàn năng. Bằng ánh sáng tuệ giác vô biên, Thế Tôn đã đưa muôn vạn sinh linh ra khỏi vô minh tăm tối, dựng lại mọi đổ nát mê đồ. Từ đó, cõi nhân gian bừng sáng, kiếp phiêu linh kịp bước quay về. Nói cho cùng Ngài đã cứu sống muôn loài đang trầm nịch giữa mê tân khổ thống, mở ra một chân trời tịnh thanh, một cõi đi về an vui giải thoát.

Ngọn tâm đăng sáng mãi, thay Thế Tôn hoằng hóa độ sanh. Thượng tổ Ca-diếp, tôn giả A-nan… các ngài luôn có mặt, cùng nhau tiếp nối mạng mạch tâm tông, làm lợi ích khắp muôn sinh. Kế thừa Tổ đạo, chư vị tổ sư Mã Minh, Long Thọ khơi dậy, xương minh, tôn giả Đề-bà dẫn luận dẹp tan tà pháp, khiến Phật đạo hưng thịnh, mười phương hải hội cùng về.

Mặt trời Phật chiếu soi, Tổ Tổ tương thừa. Giọt máu vút cao như sữa trắng của tổ Sư Tử, minh chứng cho thân năm uẩn không thật thì sá gì nghiệp trả nghiệp. Chỉ làm sao đèn Phật sáng mãi, chúng nhân thiên lợi lạc không cùng. Hơn thế nữa, cõi Tây Thiên Phật đạo quang huy, trời Trung thổ thiền phong lan tỏa. Bồ-đề tổ sư sang Đông, đất bằng dậy sóng. Chín năm diện bích, một tráng sĩ chặt tay, để lại bài pháp an tâm vang rền chấn động. Mọi tăm tối như mớ bòng bong giờ xóa tan, không còn lý do vẩn vơ vọng đôïng nữa.

Dòng thiền tuôn chảy mãi tận Tào Khê Tân Châu. Nơi đây, rừng sâu núi thẳm xuất hiện một tiều phu cũng ngâm nga bản lai vô nhất vật. Chân trời thông thống mở toang, một cõi yên bình muôn thuở. Để từ đó năm tông bảy phái tiếp vãng khai lai, đời đời ngọn đèn Phật sáng soi, đưa chúng sanh đồng về Phật đạo.

Hôm nay đầy đủ duyên lành, tôi cùng chư huynh đệ trong tông môn ngẫm lại đoạn nhân duyên xuất thế độ sanh, từ đức Thế Tôn đến Thượng tổ Ca-diếp, Tổ Tổ kế thừa. Ấn Độ Trung Hoa, duy nhất một dòng truyền tỏa sáng Phật tâm tông, lợi lạc quần mê.

Tuy nhiên như vậy, tôi tự thẹn mình không lượng sức, dám lạm bàn Phật Tổ môn phong. Thật đáng trách! Song, trộm nghĩ thâm ân Phật Tổ, công đức của Ân sư nên gượng truyền đạt cho người sau cùng biết cùng tu, hoàn chỉnh nhân duyên thừa hành Phật đạo, viên mãn công đức. Một việc làm coi như tự múa rìu trước cửa Lỗ Bang. Xin được sám hối.

Có bao nhiêu công đức, hướng về pháp giới chúng sanh, nguyện kết duyên lành đồng thành Phật đạo.

Thiền viện Thường Chiếu, 01.01.2013
Kính ghi,
THÍCH NHẬT QUANG
 

[ Quay lại ]