Thiền Sư PHÚC ĐIỀN

(Thế kỷ 19)

Thiền sư Phúc Điền là người có công lớn trong việc bảo tồn sử liệu Phật giáo. Ông biên soạn sách Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Tập Lục (127). Ông trú trì chùa Liên Tông, làng Bạch Mai, tỉnh Hà Đông, nhưng công việc san khắc này được thực hiện tại chùa Bồ Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Công việc san khắc, ông giao cho Thiền sư Phương Viên, giám tự chùa Bồ Sơn, đứng ra chủ trì. Một vị tăng chùa Bồ Sơn pháp danh là Thanh Hà phụ trách việc viết chữ khắc bản. Thiền sư Phúc Điền viết bài tựa cho sách đầu năm 1859, và có lẽ sách được ấn hành trong năm đó.

Phúc Điền cũng là người khai sơn chùa Thiên Quang, ở núi Đại Hưng tỉnh Hà Nội. Chùa này được Thiền sư Phổ Tịnh, đệ tử của Thiền sư Chiếu Khoan trú trì. Thiền sư Phổ Tịnh hồi còn nhỏ đã theo Thiền sư Phúc Điền để tu học, sau này ông thọ giới cụ túc với Thiền sư Chiếu Khoan.

Sau đây là danh hiệu hai mươi ba vị Tổ truyền thừa chùa Yên Tử từ Hiện Quang Tổ Sư đến Vô Phiền Đại Sư, thấy trong sách Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Lục quyển hai của Phúc Điền Hòa Thượng đính bản:

          1/ Hiện Quang Tổ Sư

          2/ Viên Chứng Quốc Sư

          3/ Đại Đăng Quốc Sư

          4/ Tiêu Dao Tổ Sư

          5/ Huệ Tuệ Tổ Sư

          6/ Nhân Tông Tổ Sư

          7/ Pháp Loa Tổ Sư

          8/ Huyền Quang Tổ Sư

          9/ An Tâm Quốc Sư

           10/ Phù Vân (hiệu Tĩnh Lự) Quốc Sư

           11/ Vô Trước Quốc Sư

           12/ Quốc Nhất Quốc Sư

           13/ Viên Minh Tổ Sư

           14/ Đạo Huệ Tổ Sư

           15/ Viên Ngộ Tổ Sư

           16/ Tổng Trì Tổ Sư

           17/ Khuê Thám Quốc Sư

           18/ Sơn Đằng Quốc Sư

           19/ Hương Sơn Đại Sư

           20/ Trí Dung Quốc Sư

           21/ Tuệ Quang Tổ Sư

           22/ Chân Trú Tổ Sư

           23/ Vô Phiền Đại Sư.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]