Kết xe hoa mừng Phật Đản 2008

Một số hình kết xe hoa mừng Phật Đản 2008


 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]