BỒ TÁT GIỚI

BỒ TÁT GIỚI

Ni Sư HẠNH CHIẾU

giảng  vào ngày 28/11/2917 (ngày 11 tháng 10 Đinh Dậu)  tại TVTL Trí Đức Ni

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File 01

01:06:12

15:01 MB

File 02

00:46:10

10:05 MB

File 03

00:48:07

11:00 MB

File 04

01:10:12

16:00 MB

File 05

00:50:12

11:40 MB

File 06

00:54:37

12:50 MB

File 07

00:09:49

02:25 MB

 

 

 Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]