ĐÓN XUÂN

 

Đạo tràng ngọa Vân Am
   

 

Xuân về hoa nở khắp muôn nhà

Xuân đến , xuân đi tuổi già theo

Hoa nở, hoa tàn chẳng dính chi

Ngôi thiền vô niệm mới là xuân

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]