headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 25/09/2020 - Ngày 9 Tháng 8 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2020  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Hoa Tâm Xuân

 

Chơn Hiền    
 

 

Có một loài hoa tên Tâm Xuân

Hoa luôn tươi thắm nở trong lòng

Hoa không gốc rễ mà vẫn sống

Buông bỏ lá cành hoa vẫn tươi

Mùa xuân dù có đi qua mau

Hoa không tàn úa rụng rơi đài

Hoa luôn khoe sắc hoa tâm ấy

Hoa vẫn thắm màu hoa lạc an

Thầy còn dạy con phá ngã nhân

Chớ luôn chấp chặt để ưu phiền

Ai cho đừng nhận thì không khổ

Chớ có chưa cho chờ  nhận rồi

Từ lâu buồn chấp tựa non cao

Bao nhiêu đố kị sâu như biển

Buông bỏ hết ngay tại phút này

Dù con cuộc sống phải tha phương

Quê hương vạn dặm ít thăm về

Nhưng cn luôn nhớ hoa tâm ấy

Hoa tên Tâm xuân Thầy dạy trồng

[ Quay lại ]