headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 27/10/2020 - Ngày 11 Tháng 9 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

VỀ THĂM THƯỜNG CHIẾU

 

Phật tử Chơn Hiền     
 

 

Con về thăm Thường Chiếu
Nắng dìu dịu bên thềm
Chùa quê hương thương quá
Bao tháng ngày đi xa
Con quì trước Phật Đà
Mong cho hết mọi nhà
An vui trong đạo đức
Ngũ dục đừng bê tha

 

Chuông chùa vang ngân nga
Lời vàng ghi trên đá
Bài Mộng của Sư Ông
Nhắc con đây tỉnh lòng
Chớ say trong cõi mộng
Rốt cuộc cũng hoàn không
Con về thăm Thường Chiếu
Được học hỏi bao điều
Thầy chỉ tâm chân thật
Tìm Phật ở đâu xa
Phật ở ngay tâm ta
Con về thăm thường Chiếu
Như chim non líu lo
Tuy già mà hóa trẻ
Như trẻ khờ bên cha
Mai này con đi xa
Luôn luôn nhớ chùa nhà
Nhớ câu Kinh Bát nhã
Nhớ bài mộng Sư Ông

[ Quay lại ]