CHIỀU XUÂN - VIẾNG THIỀN VIỆN PHÚC TRƯỜNG

 

Lê Ngọc Đình
    

 

Chiều qua Thiền Viện nắng hây hây

Lối nhỏ dài theo mỗi bước gầy

Mai rớt hương vàng in dấu Bụt

Sen phô sắc tịnh rủ am mây

Pháp đưa lời pháp xuôi dòng tục

Chuông vọng hồi chuông nhẹ tiếng chày

Khách mộng chiều xuân vào chốn ấy

Nhẹ trông vạt nắng gối thềm tây

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]