NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 044 - HẠT CHÂU TRONG HƯ KHÔNG

44.HatchauTăng hỏi:
- Có một hạt châu trong hư không, làm sao lấy được?
Sư bảo:
- Chẻ tre làm thang bắt lên hư không lấy.
- Hư không làm sao bắt thang?
- Ông nghĩ làm sao lấy?

BÌNH:

Đáng tiếc thay một hạt châu!
CHÚ:

Muốn mở cửa tháp báu, phải thâu hồi các hóa Phật.
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]