Lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung

 Ngày 7/11 Lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung Thiền Viện  Thường Chiếu do nhóm phật tử Tuệ Hiền - Từ Viên cúng dường. Đại Hồng Chung nặng trên 2 tấn. Hòa Thượng viện trưởng đặt tên là : Chuông Từ. Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ.

Một số hình ảnh Lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung 11/2007

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]